СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА МАГАЦИНА, ДИРЕКЦИЈЕ ЈПТ И ТПС – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПОЗИВОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈП Топлификација Пожаревац је покренула поступак набавке наруџбеницом ЈНМВ 2.2.34Н/2020 за набавку услуга -Систематска дератизација магацина, дирекције ЈПТ и ТПС..
Можете преузети овде Конкурсна документација.

Leave a Reply