ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА И УНОСА У КАТАСТАР – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП Топлификација Пожаревац је дала 1. Појашњење на основу питања постављеног од стране заинтересованог лица у вези  јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.10/2020 Геодетске услуге за потребе изградње топлификационог система и уноса у катастар.
Можете преузети овде Појашњење 1

Leave a Reply