АКТИВНОСТИ НА ПРИПРЕМАМА ЗА ПОЧЕТАК ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ 2020/2021

Обзиром на наступајући почетак грејне сезоне ЈП „Топлификација“ Пожаревац у сарадњи са ТЕ-КО Костолац спроводи неопходне активности на припремама топлификационог система. До дана 13.10.2020. године обављено је следеће:
– у потпуности су запуњени вреловод Костолац-Пожаревац укључујући и примарне мреже у Пожаревцу и околним сеоским насељима Кленовник, Петка и Ћириковац;
– скоро у потпуности је извршена допуна секундарних инсталација у објектима купаца који су прикључени на заједничке топлопредајне станице. Од укупно 120 подстаница за чију допуну и пуштање у рад је надлежна ЈП „Топлификација“ Пожаревац, 110 их је спремно за рад и у њима су стартоване циркулационе пумпе. За преостале подстанице је у току пуњење и очекује се да до краја данашњег дана и оне буду оспособљене за рад;
– индивидуалне топлопредајне станице код којих допуна секундарних инсталација није у надлежности ЈП „Топлификација“ Пожаревац допуњавају и пуштају у рад сами власници објеката;
– топле пробе инсталација грејања у Пожаревцу и околним селима отпочеле су у складу са претходним плановима у петак 9. октобра, синхронизованим активностима које су спровеле надлежне службе ЈП „Топлификација“ Пожаревац и ТЕ-КО „Костолац А“. Укључивање циркулационих пумпи у топлопредајним станицама у граду обављали су радници службе одржавања ЈПТ. Истовремено са тим укључене су и главне циркулационе пумпе у измењивачко-пумпној станици у ТЕ-КО и покренута циркулација воде у вреловоду и примарној мрежи. Након тога започило је прогревање воде у вреловоду са прирастом температуре од 5 степени по сату, до постизања максимално договорене температуре. Радијатори у већини објеката прикључених на топлификациони систем били су топли почев од раних јутарњих часова у суботу 10. октобра;
– у суботу у току вечерњих часова дошло је до обуставе рада блока у ТЕ-КО „Костолац А“ који обезбеђује пару за производњу топлотне енергије, због техничких проблема уочених у раду постројења. Истовремено са тим искључена је и циркулација у вреловоду и примарној мрежи. Енергија акумулирана у систему искоришћена је у току јутарњих часова у недељу и понедељак, када је покретањем циркулације у трајању од по 4 сата обезбеђено да радијатори у објектима прикљученим на систем буду „смлачени“;
– према најавама одговорних лица из ТЕ-КО „Костолац А“ у уторак 13.10. до краја дана очекује се покретање блока, а затим и испорука топлотне енергије током ноћи надаље. Тиме ће се стећи услови за наставак топлих проба.
У току трајања топлих проба отклањаће се сви уочени проблеми у раду инсталација грејања, вршити учестала допуна секундарних инсталација и отклањање ваздуха из њих, као и евентуално пуњење преосталих делова секундарних инсталација у зонама на којима је у току прикључење нових купаца.
Почев од 15. октобра надаље режим грејања биће успостављен у складу са временским условима, уз вођење температура у систему у складу са захтеваним клизним дијаграмом. У случају повољнијих временских прилика грејање ће се обављати за дневним прекидима у раду.
13.10.2020.год.
Стручне службе ЈПТ

Leave a Reply