ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА И УНОСА У КАТАСТАР – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација Пожаревац је покренула јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.10/2020 Геодетске услуге за потребе изградње топлификационог система и уноса у катастар.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Конкурсна документација

Leave a Reply