ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА НА ТОПЛИФИКАЦИОНИ СИСТЕМ – МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2020 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за набавку радова  „Изградња прикључних топловода на топлификациони систем – Мале локације 2020„. Набавка је спроведена као отворени поступак јавне набавка ЈНОП 1.3.22/2020.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

Оставите одговор