ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА НА ТОПЛИФИКАЦИОНИ СИСТЕМ – МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2020 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку радова  “Изградња прикључних топловода на топлификациони систем – Мале локације 2020“. Набавка је спроведена као отворени поступак јавне набавка ЈНОП 1.3.22/2020.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

Leave a Reply