РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку услуга “Радиографска контрола зааврених спојева на ТС”. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.3/2020.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply