ЈНМВ 2.1.1Н/2020 Набавка клима уређаја, Обавештење о обустави поступка