ЈНОП 1.3.23/2020 Машински и грађ. радови на замени комплетне примарне и секундарне мреже, 4. Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.3.23/2020 Машински и грађевински радови на замени комплетне примарне и секундарне мреже уредила 4. Измењену конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈН ОП 1.3.23-2020 4.Измењена Конкурсна документација.

Leave a Reply