НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – 1. ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОР ЗА МОНТАЖУ СПОЈНИЦА НА ТЕРЕНУ ТПС “МОШЕ ПИЈАДЕ 8” У ПОЖАРЕВЦУ

ЈПТ “Топлификација” Пожаревац је по потписаном оквирном споразуму  ЈН ОП ОС 1.1.13/2020 – “Набавка предизолованих цеви  за потребе изградње ТС, закључила 1. појединачни уговор -Монтажа спојница на терену ТПС “Моша Пијаде 8” у Пожаревцу.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом 1. појединачном уговору.

Leave a Reply