НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТОПЛОПРЕДАЈНИМ СТАНИЦАМА 1. ПАРТИЈА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку  добара “Набавка опреме за мерење и управљање у топлопредајним станицама, 1. Партија . Набавка је спроведена као јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 1.1.16/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

Leave a Reply