ЈНМВ 1.2.7/2020 Услуге физичко техничког обезбеђења објеката ЈПТ, Обавештење о закљученом уговору