Eлектрорадови са испоруком материјала за инвестиције и одржавање ТПС – Партија 1- Електро радови на изградњи и адаптацији ТПС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за набавку радова  ЈНМВ 1.3.3/2020 – Eлектрорадови са испоруком материјала за инвестиције и одржавање ТПС – Партија 1- Електро радови на изградњи и адаптацији ТПС.  Набавка је спроводена  као јавна набавка мале вредности.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply