ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ЈПТ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за набавку радова  ЈНОП 1.3.7/2020 – Грађевински радови на текућем одржавању објеката ЈПТ.  Набавка је спроводена  као јавна набавка у отвореном поступку.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply