НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА И СПОЈНЕ ОПРЕМЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за набавку добара  ЈНМВ 1.1.17/2020 – „Набавка телекомуникационог кабла и спојне опреме.  Набавка је спроводена  као јавна набавка мале вредности.
Можете преузети овде  Oбавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply