УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА -ПОСЛОВНИ СИСТЕМ Аpolo СА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ МОДУЛИМА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈП Топлификација Пожаревац је потписала уговор за предметну набавку услуга ЈНПП 1.2.26/2020 “Услуга одржавања рачунарских лиценци и софртвера пословног система Аполо са специјалзованим модулима. Набавка је спроведена кроз преговарачки поступак без објављивања позива з адостављање понуда.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору.

 

Leave a Reply