ЈНМВ 1.1.9/2020 Набавака пословног софтвера MS Office и др.софтвера, Појашњење бр.1, Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.9/2020 Набавка пословног софтвера MS Office и др. софтвера уредила Појашњење бр.1 и Измењену конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 1. 1. 9-2020 Измењена Kонкурсна документација,JНМВ 1.1.9- 2020, 1. Појашњење

Leave a Reply