ЈНМВ 1.1.9/2020 Набавака пословног софтвера MS Office и др.софтвера, Појашњење бр.1, Измењена конкурсна документација

Leave a Reply