ЕЛЕКТРО РАДОВИ СА ИСПОРУКОМ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ ТПС – ПОЗИВ З АПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Радови: Електрорадови  са испоруком материјала за инвестиције и одржавање  ТПС- Партија 1- Електро радови са испоруком материјала за инвестиције и одржавање  ТПС“. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.3.3/2020.
Можете преузети овде – Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација

Leave a Reply