НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА И СПОЈНЕ ОПРЕМЕ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је добила питање од потенцијалног понуђача за  јавну набавку  добара – „Набавка телекомуникационог кабла и спојне опреме“. Наручилац је сходно томе дао  1. Појашњење и извршио конкурсну документацију.  Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 1.1.17/2020.
Можете преузети овде  1. Појашњење, 1.Измењена конкурсна документација.

Leave a Reply