ЈНМВ 2.1.9-Н-II/2020 Набавка техничких гасова за одржавање, Партија 2.-Пропан бутан (ТНГ-Течни нафтни гас) Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.9.Н-II/2020Набавка техничких гасова за одржавање по партијама, 2. Партија Пропан-бутан ( ТНГ-Течни нафтни гас) Уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:JНМВ 2.1.9-II -Н -2020 Обавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply