ИЗРАДА ПРОЈЕКТА О ПРИВРЕМЕНОЈ РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈА ДОК ТРАЈУ РАДОВИ – ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација је извршила померање рока за  пристизање понуда за јавну набавку мале вредности – наруџбеницом ЈНМВ 2.2.15Н/2020- Израда Пројекта о привременој регулацији саобраћаја док трају радови. У складу са тим извршила је и измену конкурсне документације.
Можете преузети овде 1. Измењена конкурсна документација

Leave a Reply