“НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА” – ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је добила питање од потенцијалног понуђача за  јавну набавку  добара  ”Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система”.  Наручилац је сходно томе дао   Појашњење.  Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП ОС 1.1.13/2020.
Можете преузети овде Појашњење.

Leave a Reply