ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 6/76 ЦАНЕ БАБОВИЋ 39 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 4. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је као наручилац продужила рок за отварање понуда и сходно томе изврпшила 4. измену конкурсне документације за јавну набавку  радова  ”Изградња објекта топлопредајне станице 6/76 Цане Бабовић 36″. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.20/2020.
Можете преузети овде 3.Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда, 4. Измењена конкурсна документација.

Leave a Reply