ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ЈПТ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 3. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је као наручилац продужила рок за отварање понуда и сходно томе изврпшила 3. измену конкурсне документацијеа за јавну набавку  радова  ”Грађевински радови на текућем одржавању објеката ЈПТ“.  Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.7/2020.
Можете преузети овде 2. Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда, 3.Измењена конкурсна документација.

Leave a Reply