ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 9/85 ШЕСТА ЛИЧКА 85 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је као наручилац продужила рок за отварање понуда и сходно томе изврпшила 1. измену конкурсне документацијеа за јавну набавку  радова  ”Изградња топлопредајне станице 9/85 ШЕСТА ЛИЧКА 85″. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.21/2020.
Можете преузети овде 1.Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда, 1. Измењена конкурсна документација.

Leave a Reply