НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА – I ПАРТИЈА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку добара ЈН МВ 1.1.7/2020  –“Набавка канцеларијског потрошног материјала,  I-Партија : Канцеларијски материјал.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply