ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС МОРАВСКА 22 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за  јавну набавку  радова  – “Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији TПС  Моравска 22“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.5/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

Leave a Reply