НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је дала 1. Појашњење на постављено питање заинтересованог лица за јавну набавку  ЈНОП ОС 1.1.13/2020  “Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система”. Набавка се спроводи у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума.
Можете преузети овде  1. Појашњење.

Leave a Reply