ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7 Набавка канцеларијског потрошног материјала, 1.Партија-Канцеларијски материјал, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.17-I Партија -Канцеларијски материјал уредила Позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.7-I-2020. Позив-Набавка канцеларијског потрошног материјала,ЈНМВ 1 1 7-I 2020 Конкурсна документацијa

Leave a Reply