ЈНМВ 1.1.7-II/2020 -Оригинални тонери, Одлука о додели уговора