ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 45А – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –”Изградња дела преносне мреже  у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 45а“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.15/2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација

Leave a Reply