ЈНМВ 2.2.47Н/2020 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока, Обавештење о закљученом уговору