НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ПРЕНОСНУ МРЕЖУ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР. 4

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 4  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2019  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за преносну мрежу у Ратарској улици. 
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр 4.

Leave a Reply