ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 5/65 И 10/65 ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ- 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је на основу уочених ненамерних пропуста извршила 1. измену конкурсне документације за јавну набавку радова ЈН ОП 1.3.8/2020″ Изградња топлопредајне станице 5/65 и 10/65 Влајка Павловића бб“.
Можете преузети овде 1. Измењена конкурсна документација

Leave a Reply