ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС МОРАВСКА 22 – 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је на основу уочених ненамерних пропуста извршила 1. измену конкурсне документације за јавну набавку радова ЈН ОП 1.3.5/2020″ Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији TПС Моравска 22″.
Можете преузети овде 1. Измењена конкурсна документација

Leave a Reply