Конкурсна документација ЈНМВ 1218/2020; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА,ОРН: 773312100.

Дана 7. фебруара 2020. године,  донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује дана 11.2.2020. године, Позив за достављање понуда број 794/3  и Конкурснe документацијe за набавку добара број: ЈНМВ 1218/2020
КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА
ОРН: 773312100.
Рок за достављање понуда: 20. фебруар 2020. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       20. фебруар 2020. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала УЈН, интернет страници Наручиоца у прилогу. Прилог:
Позив за достављање понуда ЈНМВ 1218 2020 Кошење ВКП
Конкурсна документација ЈНМВ 1218 2020. Кошење ВКП

Leave a Reply