ЈНМВ 2.2.20 Н/2020 Услуге оржавање штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.20Н/2020 Услуге одржавање штампача, копир апарата и опрем ван гарантног рока уредила позив и конкурсну документацију коју можете преузети оовде:ЈНМВ2.2.20Н-2020 К.Документација

Leave a Reply