ЈНМВ 1.1.7-II/2020 2.Партија-Оригинални тонери-Појашњење бр.1

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2020  2.Партија-Оригинални тонери уредила одговор на Појашњење бр.1, који можете преузети овде:JНМВ 1.1.7-II- 2020, 1. Појашњење

Оставите одговор