ЈНОП 1.1.1-II/2019 Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала-2.Партија:Остали машински материјал, Обавештење о обустави поступка

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.1.1-II/2019 Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала-2.Партија:Остали машински елементи, донела Обавештење о обустави поступка јавне набавке коју можете преузети овде:JН ОП 1.1.1-II-2019.Oбавештње о обустави поступка јавне набавке

Leave a Reply