ЈНМВ 1.1.7/2020 Набака канцеларијског потрошног материјала материјала, II Партија-Оригинални тонери, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-2020 , II- Партија: Оригинални тонери уредила Поzив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.7-II-2020. Позив-Оригинални тонери,ЈНМВ 1 1 7-II 2020 конкурсна документација.

Leave a Reply