ЈНОП 1.1.1-II/2019 Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала, 2. Партија: Остали машински елементи

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.1.1-II/2019Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала, 2.Партија:Остали машински елементи донела Одлуку о обустави поступка коју можете преузети овде:ЈН ОП 1.1.1-II/2019 Oдлука о обустави поступкa

Leave a Reply