ЈНМВ 2.1.16Н/2020 Набавка за бифе ЈПТ, Конкурсна документација