Вести

НАБАВКА ПОСЛОВНОГ СОFТВЕРА МS OFFICE И ДРУГИХ СОФТВЕРА – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара–” Набавка пословног софтвера Ms Office  и другох софтвера”. Набавка се спроводи у поновљеном поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.9-2/2018.
Можете преузети овде PONOVLJENI 1 1 9-2 2018 KONKURSNA MS OFFICE POZIV JNMV 1.1.9-2 2018

 

Интервенције 07.03.2018.

Користећи повољне временске услове, почевши од данас, ПДО служба ЈП Топлификација извешиће више интервенција на топловодној мрежи због цурења.
Прве две интервенције ће се извршити, данас, у времену од 09 до 18 часова.
Прва интервенција је у Београдској улици када ће без грејања купци у Београдској улици.
Друга интервенција је у улици Висока 8-10 када ће без грејања бити купци у улицама Војводе Степе, Тршћанској, Младости и Висока.

Набавка радова: ЈНОП 131/2018 ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ- МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Дана 9. фебруара 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.
Дана 5. марта 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 842/3 од 5. марта 2018. године и Конкурснe документацијe за набавку радова;
ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ- МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ, ОРН: 45262300
Рок за достављање понуда: 5. април 2018. године до 09 сати.
Јавно отварање понуда:       5. април 2018. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10;30-13:30 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници 
у прилогу;131 2018 Poziv za dostavljenje ponuda Hitne intervencije
131 2018 JNMV Konkursna dokumentacija Hitne intervencije 2018

ЈНМВ 1.1.10-2/2018 НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ, II ПАРТИЈА, НАБАВКА СЛУЖ. ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ, ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација Пожаревац је донела одлуку о покретању ЈНМВ 1.1.19-2/2018 Набавка ХТЗ опреме, II Партија, Набавка службене одеће и обуће, Пози и Конкурсну документацију,

можете преузети овде:POZIV JNMV 1.1.10-II-2018 HTZ II PARTIJA NABAVKA SLUŽ. ODEĆE I OBUĆE,   JNMV 1.1.10-2018 HTZ II-PARTIJA NABAVAKA SLUŽ. ODEĆE I OBUĆE, Кonkursna  dokumentacija.

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА – ПОСЛОВНИ СИСТЕМ АПОЛО – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци услуга – Услуге одржавања рачунарских лиценци и софтвера -пословни систем Аpolo.  Уговор је потписан на основу спроведеног преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН ПП 1.2.10/2018.
Можете преузети овде 1 2 10 2018 Obavestenje OZakljucenomUgovoru pdf

 

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС)- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке   добара – “Набавка предизолованих цеви и цевних елемената за потребе      одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС)”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.1.4/2018.
Можете преузети овде JNOP 1.1.4 2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA CEVI jnop 1.1.4 2018 PozivZaPodnosenjePonude pdf

 

НАБАВКА ПОСЛОВНОГ СОФТВЕРА MS ОFFICE И ДРУГИХ СОФТВЕРА – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка  за предметну јавну набавку добара – Набавка пословног софтвера MS Office  и других софтвера. Набавка је спроведена кроз поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 1.1.9/2018.
Можете преузети ов
деJNMV 1.1.9 2018 ODLUKA O OBUSTAVI

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка електричне енергије. Набавка је спроведена у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.1.18/2018.
Можете преузети овде
JNOP 1.1.18 218 ODLUKA O DODELI

ЈНМВ 1.1.17/2018 Набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње Т.С-Одлука о додели уговора.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.17/2018 Набавка телекомуникационог  кабла за потребе изградње Т.С., Одлуку о додели уговора

Можете преузети овде:JNMV 1.1.17/2018 Odluka o dodeli ugovora

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА – ПОСЛОВНИ СИСТЕМ АПОЛО – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуга – Услуге одржавања рачунарских лицебци и софтвера – пословни систем Аполо. Набавка је спроведена кроз преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ЈН ПП 1.2.10/2018.
Можете преузети овде ODLUKA O DODELI JN PP 1.2.10 2018