Вести

Успостављена испорука топлотне енергије на локацији “Миливоје Живановић”

Интервенција на санацији квара у топлопредајној подстаници “Миливоје Живановић”  завршена је у 14:50 часова.
Свим корисницима на делу топлификационе мреже Чеде Васовића од 34 до 42, Чеде Васовића од 3 до 23, Косовска од 2 до 40 и Симе Симића од 2 до 10,  успостављена је испорука топлотне енергије.

НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА НОВИХ ОБЈЕКАТА – ПОЈАШЊЕЊЕ 1, ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОДУЖЕЊУ РОКА ОТВАРАЊА ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.7/2016  – технички преглед нових објеката, на основу ког је извршила измене у Конкурсној документацији и уједно продужила  рок за достављање и  јавно отварање понуда.

Можете преузети овде  JNMV 1.2.7 2016 Pojasnjenje 1  JNMV 1.2.7 2016 IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV 1.2.7 2016 ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.

Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у ктастар-Обавештење о закљученом уговору

ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” Пожаревац је донела Обавештење о закљученом уговору за предметну јавну набавку услуга-Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар

У поступку ЈНМВ 1.2.23/2016,можете видети овдеObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Интервениције на топлификационој мрежи

Због хитних радова на санацији квара у подстаници “Миливоје Живановић”. који су току, до 15 часова ће бити без грејања корисници на адресама Чеде Васовића од 34 до 42, Чеде Васовића од 3 до 23, Косовска од 2 до 40 и Симе Симића од 2 до 10.
У току је и интервенција на санирању цевовода у ул. Косанчићева бр.20.  Због ових радова 17 часова ће без грејања бити корисници на адресама Кнеза Лазара од 17 до 37 и Југ Богданова од 7 до 9.

НАБАВКА УСЛУГЕ СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга систематског прегледа запослених,  спроведену као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.26/2016.

Можете преузети овде  jnmv-1-2-26-2016-sistematski-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

Стабилан систем грејања града Пожаревца

Јутрос око 5 часова успостављен је стабилан систем грејања града Пожаревца. За данас нису предвиђене никакве интервенције.

Интервенција на локацији Симе Симића 16

У току је интервенција на локацији Симе Симића бр.16. Без грејања су корисници на адресама Симе Симића од 14 до 32,  Симе Симића од 1 до 5, ОШ “Краљ Александар”, Пожаревачка гимназија, Чеде Васовића до 25 до 31, 7.јула од 1 до 39 и  од 2 до 38, Зеленгорска од 2 до 36.
Очекивани завршетак радова је 17 часова.

Прекид у испоруци топлотне енергије

Услед квара на управљачком систему размењивачко пумпне станице у ТЕ-КО дошло је до прекида у испоруци топлотне енергије у периоду од 11:50 до 13:20 часова.
Стабилизација грејања се очекује у вечерњим сатима.
Завшене су интервенције на локацијама Београдска бр.24 и Пожаревачки партизански одред 20.

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПУШТАЊЕ У РАД И ЗАШТИТУ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци опреме за пуштање у рад и заштиту електромоторних погона циркулационих пумпи, спроведену као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.24/2016.

Можете преузети овде  jnmv-1-1-24-2016-oprema-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

Стабилизација грејања се очекује у поподневним часовима

Након санације испада отпочето је давање паре из Блока III, јутрос око 7:00 часова. Стабилизација грејања у граду се очекује у поподневним часовима до 17 часова.

Данас ће без грејања бити корисници на следећим адресама:
– У перидоу од 8-14 х, због радова у Београдској бр.20 без грејања ће бити корисници у ул. Београдска од 2 до 50, Далматинска од 5 до 9 и Ђурђа Бранковића од 13 до 55;
– У периоду од 10 до 20 х, због радова на прикључку у ул. Симе Симића бр.16 без грејања ће бити корисници у ул. Симе Симића од 14 до 22;
– У периоду од 8 до 14 х, због радова на адреси Пожаревачки партизански одред бр. 20 без грејања ће бити корисници у ул. IV личка од 17 до 41, П.П. одреда од 14 до 40 и Првог српског устанка од 1 до 9.