Вести

ЈНМВ 1.1.17/2018 Набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње ТС, Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.17/2018 Набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње ТС,  донела одлуку, урадила позив и конкурсну документацију,

можете преузети овде:POZIV 1.1.17-2018 Nabavka telekomunikacionog kabla za potrebe izgradnje TS, JNMV 1.1.17 -2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Затој у испоруци топлоне енергије на зони “Завршни радови”

Данас, у времену од 12,30 до 15,00 часова, биће застој у грејању купаца који се греју из топлопредајне станице “Завршни радови”, због замене вентила сигурности.
Зона која ће бити без грејања је ограничена улицама Топличина, Југ Богданова, Косанчићева и Синђелићева.

ЈНМВ 2.1.23Н/2018 Набавка за Бифе ЈПТ-Двогодишњи уговор, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је донела за ЈНМВ 2.1.23Н/2018 Набавка за Бифе ЈПТ,Обавештење о закљученом уговору,

можете преузети овде:ЈNMV 2.1.23n 2018 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

Одлука о додели Уговора: НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, Орн: 42511110

Дана 30. јануара 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке добара;
НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, Орн: 42511110
oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, након спроведеног поступка набавке мале вредности, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке односно понуђачу:
ТДМ доо, Београд, Јурија Гагарина 164 б, ПИБ:100431841, МБ: 06310184
Одлука о додели уговора у прилогу:
Odluka o dodeli Ugovora Nabavka cirkulacionih pumpi

Одговор и појашњење на постављено питање;ЈНМВ 1224/2018 КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 2. фебруара 2018. године, заведеном под бројем 670 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком;
Јавна набавка добара: ЈНМВ 1224/2018 КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу; Odgovor i pojasnjenje

Преглед изведених инвестиција 2017. године


Година


НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ

Изведене дужине трасе(м) Укупно прикључених објеката

2017

Део примарног вода у Моравској улици до ТПС „Моравска 56“   165 0
ТПС “Стеван Мокрањац” – изградња примарног дела топлификационог система и топлопредајне станице 135,44 0
Пионирски трг – доградња секундарног дела топлификационог система 300 8
ТПС „Алексе Дундића“ – Седам секретара СКОЈ-а бб“ – ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 – Народног фронта 1-15, Прва Пролетерска 16-24, Георги Димитрова 21-29 и 20-26, Алексе Дундића 19-37 и 22-38, Барска 19-29 и 24-38, Ђоке Пајковића 25-37 и 26-36, Гргура Вујовића 31-39 и 28-34, Александра Ивановића 29-47, Седам секретара СКОЈа 1-7а
180 0
ТПС 3/59 МЗ „Радна мала“ – Братства Јединства 85 – 111, Сарајевска 1-29, Космајска 2-4 и Метихијска 18-72
1229,21 1
Доградња локације ТПС Дечијег вртића „Даница“ – ТПС  16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58 – Дрварска 27-43, Ратарска 28-82, Голубачка 1-3 и 2-4, Миодрага Марковића 32-82 и 39-93, Балканска 1-27 и 2-26 и Бате Булића 1-9 и 2-14
2001,12 0
ТПС „Бошкова“ –  ТПС 14/60+15/60 – Војвођанска 2-12, Крајинска 2-14, Бошкова 1-13 и 2-8, Васе Чарапића 2-28 и 1-11, Југовићева 27-55, Боже Димитријевића 38-70
2116,11 25
Ћириковац – доградња примарног и секундарног дела мреже 2500 95
Мале локације 2017  968 112
Мале локације 2016 130,57 11
УКУПНО: 8757,45 252

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА – ПОСЛОВНИ СИСТЕМА APOLO -ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРАТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –” Услуге одржавања рачунарских лиценци и софтвера – пословни систем Apolo” .
Набавка се спроводи кроз преговарачки поступак без објављивања позива за достављање понуда број ЈНПП 1.2.10/2018.
Обавештење можете преузети овде JN PP 1.2.10 2018 ObavestenjeOPokretanjuPostupka

 

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ РАСАДНИК СЕВЕР НА ЛУЧИЧКОМ ПУТУ У ПОЖАРЕВЦУ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – “Машински и грађевински радови на локацији Расадник север на лучичком путу у Пожаревцу” Набавка је спроведена кроз отворени поступак јавне набавке ЈНОП 1.3.20/2017.
Можете преузети овде ODLUKA O DODELI JNOP 1.3.20 2017

 

Санација цурења у ТЦ Барили

Због захтевне грађевинске припреме за интервенцију, санација цурења на цевоводу у тржном центру “Барилли” ће бити извршена данас. Без грејања ће бити сви корисници грејања у тржном центру од 10 до 19 часова.

Интервенција у ТЦ “Барили”

bariliДанас је планирана интервенција на санирању цурења у пешачкој зони тржног центра “Барили”.
Повремено ће без грејања бити делови тржног центра. Према плану интервенција би требало да се оконча до 19 сати.