Вести

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор бр. 4 по  ЈН 1.1.13-4/2017-2 који је закључен на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2017-2  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Можете преузети овде JN 1.1.13-4 Obavestenje OZakljucenomUgovoru

ЈНМВ 1.2.6/2018 Набавка угоститељских услуга 2. Партија-Прослава славе. Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.6-II/2018 Набавка угоститељских услуга, 2. Партија-Прослава славе, Одлуку о додели уговора ,

можете преузети овде:1.2.6-II-2018 Nabavka ugost.usluga 2.Partija-Proslava slave,Odluka o dodeli ugovora

УСЛУГА ШТАПАЊА РАЧУНА И ОБРАЗАЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац потписала уговор – наруџбеницу 2,   на основу већ потписаног оквирног споразума за набавку услуга  ЈН ОП ОС 1.2.11./2017. “Услуга штампања рачуна и образаца”.
Можете преузети овде 1.2.11-2 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

 

НАБАВКА ПОСЛОВНОГ СОФТВЕРА MS OFFICE И ДРУГИХ СОФТВЕРА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о закључењу уговора  за предметну јавну набавку добара ЈН МВ 1.1.9-2/2018, “Набавка пословног софтвера  Ms office и других софтвера.
Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности  број ЈН МВ 1.1.9-2/2017  у циљу закључења угвора.
Можете преузети овдеODLUKA O DODELI JNNV 1.1.9-2 2018

 

ЈНМВ 1.1.10-II/2018 Набавка ХТЗ опреме по партијама,II Партија-Службена одећа и обућа. Одлука о додели уговора.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.10-II/2018 Набавка ХТЗ опреме по партијама, 2.Партија -Службена одећа и обућа донела Одлука  о додели уговора,

можете преузети овде: JNMV 1.1.10-II-2018 odluka o dodeli ugovora

Застој у испоруци топлоне енергије

Вечерас, око 22 сата, је испао са система термо блок од 100 MW у Костолцу који снабдева топлтном енергијом даљински систем грејања Пожаревца, Костолца и околних насеља. Током ноћи се очекује прелазак на испоруку топлотне енергије са термо блока од 200 MW. Стабилизација рада овог блока и редовна испорука топлотне енергије се очекује током ноћи и у преподневним сатима. У овом периоду ће бити умањена испорука топлотне енергије целом систему. Овај поремећај ће се одразити на смањен квалитет грејања током сутрашњег дана у различитим временским интервалима код свих купаца који су прикључени на даљински систем грејања.

ЈНМВ 1.2.6-I/2018 Набавка угоститељских услуга -Партија 1-Пословни ручак. Измењена конкурсна документација,

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.6-I/2018 Набавка угоститељских услуга, Партија 1-Пословни ручак, Измењена конкурсна документација

можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.6-I/2018 ПОСЛОВНИ РУЧАК- ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-Партија 1

ЈНМВ 2.2.14Н/2018 Превентивно и периодично испитивање радне околине у просторијама, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.2.14/2018 Превентивно и периодично испитивање радне околине у просторијама, Конкурсну документацију,

можете преузети овде: ЈNMV 2.2.14. N 2018  KONKURSNA DOKUMENTACIJA

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 1/60+2/60+4/60+10/60 -МИЛОША ОБИЛИЋА 36А – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала 1. Појашњење на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП 1.3.21/2018 – Машински и грађевински радови на локацији ТПС 1/60+2/60+4/60+10/60 Милоша Обилића 36А.
Можете пруезети овде ЈНОП 1.3.21 2018 Појашњење 1

Померање рока завршетка интервенције на делу топлификационе мреже код Хале спортова

Због повећаног обима посла и лоших временских уlлова планирана интервенција на делу топлификационе мреже код Хале спортова ће потрајати до вечерњих сати у суботу 17.03.2018.године. Наставак испоруке очекује се до 20 часова.