Вести

Додатно појашњење у поступку; ЈНОП ПП 1112/2017 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 20. јула 2017. године, заведеном под бројем 5000 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком;
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА ЗА
Партија
I – Набавка арматуре – секциона
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу;
Oдговор и појашњење Партија 1

ЈНМВ 1.1.8-II/2017 Набавка рачунарске опреме-по Партијама, 2. Партија-Набавка штампача,копир апарата и опреме, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација  Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за ЈНМВ 1.1.8-II/2017 Набавка рачунарске опреме -по Партијама, 2 партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме, Одлуку о додели уговора

Можете преузети овде:JNMV 1.1.8-II 2017 Odluka o dodeli ugovora

ЈНМВ 1.1.8-I/2017 Набавка рачунарске опреме, по Партијама, 1.Партија-Набавка рачунара и сродне опреме,Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација је донела Одлуку о додели уговора за ЈНМВ 1.1.8-I/2017-Набавка рачунарске опреме, по партијама, 1. Партија-Набавка рачунара и сродне опреме, Одлука о додели уговора,

Можете преузети овде:JNMV 1.1.8-I 2017-Odluka o dodeli ugovora

Набавка добара по партијама;Број ЈНМВ Н 2111/2017 – НАБАВКА ТЕХНИЧКИХ ГАСОВА – Партија I Набавка Кисеоника и Ацетилена

Дана 20. јула 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара по партијама мале вредности – наруџбеницом од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 20. јула 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 4967/3 од 20. јула 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
Број ЈНМВ Н 2111/2017 – Набавка техничких гасова по партијама
Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
Партија II – Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТ
За Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
Рок за достављање понуда: 31. јул 2017. године до 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Измењен позив за достављање понуда
ЈНМВ Н 2111/2017 Измењена конкурсна документација наруџбеницом Набвка Ацетилена и кисеоника

ЈНМВ 1.2.1-5/2017 Сервис агрегата, уређаја и алата по партијама-Партија 5-Сервис постројења за повишење притиска-Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација је донела Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.1-5/2017 Сервис агрегата, уређаја и алата по партијама, Партија 5-Сервис постројења за повишење притиска-Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде:

1.2.1-5. 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Набaвка добара у отвореном поступку по партијама; 1112/2017 ЈНОП ПП НАБАВКА АРМАТУРЕ – РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ

Дана 26. јуна 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара по партијама у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 19. јула 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 4398/3 од 19. јула 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
ЈНОП ПП 1112/2017 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ
ОРН: 44163000
Партија
I             Набавка арматуре – секциона
Партија
II            Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање
Партија III           Набавка арматуре – запорне и остало
Рок за достављање понуда: 22. августа 2017. године до 09 сати.
Отварање понуда, јавно од стране комисије: 22. августа 2017. године од 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Позив за достављање понуда
Конкурсна документација по партијама Набавка арматуре

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1.  на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП ОС 1.1.5/2017 – „Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС“.
Можете преузети овде Појашњење 1.

ПРЕГЛЕД ИНВЕСТИЦИЈА 2014-2017.

Pregled 2014-17

Преглед 2015-2017 201520162017
Изведене дужине трасе(м)4302,1161078757,45
Укупно прикључених објеката325419252


Година


НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ

Изведене дужине трасе(м)Укупно прикључених објеката

 

 

 

2017

Део примарног вода у Моравској улици до ТПС „Моравска 56“  1650
ТПС „Стеван Мокрањац“ – изградња примарног дела топлификационог система и топлопредајне станице135,440
Пионирски трг – доградња секундарног дела топлификационог система 3008
ТПС „Алексе Дундића“ – Седам секретара СКОЈ-а бб“ – ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 – Народног фронта 1-15, Прва Пролетерска 16-24, Георги Димитрова 21-29 и 20-26, Алексе Дундића 19-37 и 22-38, Барска 19-29 и 24-38, Ђоке Пајковића 25-37 и 26-36, Гргура Вујовића 31-39 и 28-34, Александра Ивановића 29-47, Седам секретара СКОЈа 1-7а
1800
ТПС 3/59 МЗ „Радна мала“ – Братства Јединства 85 – 111, Сарајевска 1-29, Космајска 2-4 и Метихијска 18-72
1229,211
Доградња локације ТПС Дечијег вртића „Даница“ – ТПС  16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58 – Дрварска 27-43, Ратарска 28-82, Голубачка 1-3 и 2-4, Миодрага Марковића 32-82 и 39-93, Балканска 1-27 и 2-26 и Бате Булића 1-9 и 2-14
2001,120
ТПС „Бошкова“ –  ТПС 14/60+15/60 – Војвођанска 2-12, Крајинска 2-14, Бошкова 1-13 и 2-8, Васе Чарапића 2-28 и 1-11, Југовићева 27-55, Боже Димитријевића 38-70
2116,1125
Ћириковац – доградња примарног и секундарног дела мреже2500 95
Мале локације 2017 968 112
Мале локације 2016130,5711
УКУПНО:8757,45252

 

 

 

2016

Кнеза Лазара – изградња преносне вреловодне мреже из РК 102 из Синђелићеве
205,330
Николе Тесле – Изворска – Станоја Главаша – Примар
4250
Део примарног магистралног вреловода  села Ћириковац – III етапa I фазе 402,9812
Синђелићева ТПС 21/64+10/64 Синђелићева 1-25а, Вељка Дугошевића 1-33 и 2-44, Градско сокаче 1-9 и 2-8, Трг Ослобођења 2-8, Таковска 2-8
403,6531
Николе Тесле ТПС 10/63 – Изворска С. Главша 1-33, Југовићева 28-36, Тршћанска 7-9, Н. Тесле 1-7 и 2-10, Изворска 2-8 и 1-112064,437
Црногорска – Шесте личке дивизије бр. 55 – ТПС 3/85  – Новосадска цела, ВИ личка 41/1-41/3 и 45, Ловћенска 5-7, Љутице Богдана 3 , Црногорска
222,3166
МЗ“Чачалица“ ТПС 8/76-1 – Козарачка 1-13а, Хајдучка 1-17, 2-10, Миодрага Морисављевића 1-9а, 2-10, Цане Бабовић 65-79, Пожаревачког партизанског одреда 77
1113,33718
Моравска 11 ТПС 7/65 – Стишка 2-6, Партизанска 1-21, Моравска 1-47,(од Партизанске до Исидоре Секулић), Исидоре Секулић и Другог Српског устанка, и Влајка Павловића 2-20 и 1-13
1682,6323
Влајка Павловића ТПС 6/65+9/65+11/65 – Моравска 49-83, Јанка Веселиновића 2-22 и 1-21, Влајка Павловића 22-46 и 15-35, Стишка 10-54, Француска
2201,8729
МЗ Сопот  ТПС 3/60 – Милоша Обилића 33-37, Илије Бирчанина  1-15 и 2-40, Милована Глишића 1-7 и 2-6
1001,4320
Милоша Обилића 3 ТПС 8/53  – Б. Јединства 126-132а, В. Добрњца 1-9, В. Југославије 71-85/1, М. Обилића 1-5899,2316
Сењанина Иве ТПС 9/52  – В. Југославије 56-74; М. Обилића 7-29; Сењанин Иве 1-37а и 2-12; Б. Радичевића 1-51614,7525
 Косовска друга фаза ТПС 5/77  – Прилепска 1-23, Кнез Милошев Венац 24-46, Карађорђева 1-30 (цела), Звишка 2а-6 и 3-19
1540,4735
Индивидуалне ТПС у ул. Шесте личке367,9629
Сињска – доградња ТПС 5/84+4/84 – Ђоке Пајковића 12-22,Народног фронта 6-10а,Властимира Царевца 31 и 33,Страхињића бана 11-231522,5448
Мале локације 2015439,342
УКУПНО:16107,187431

 

 

 

 

2015

Део примарног магистралног вреловода  села Ћириковац – II етапa I фазе 1090,5538
ТПС  2/72 „Куле Стиг“ – Бошка Вребалова Шумадијска 63-67, Чеде Васовића 62-72
1051,0450
ТПС „Косте Абрашевић“ 101 – Ч. Васовића 53-59, Невесињска 65, К. Абрашевића 22-56 и 15-101
565,0437
Вртић Невен – друга фаза, Сопотска улица , ТПС 21/72 – Косовска 33-57,Прилепска 2-16,Делиградска 2-28,К.М.Венац 18-22,Скопљанска,Сопотска 1-3 и 4-32280,587
Шеста личка 34 ТПС 12/85-1 – Шесте личке дивизије 34-36, Прва пролетерска 15-32, Бранка Крсмановића 20-25, Младог радника 1-6 500,6942
Невесињска 5 Невесињска 1-61, 65а, К. Марка 10-20 и 11-21, Косовска 76-98, К. Абрашевића 1-13192,4248
Мале локације 2014621,8161
УКУПНО:4302,05363

 

2.1.8.Н/2017 Набавка санитарног материјала за одржавање хигијене-Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација је донела Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 2.1.8н/2017- Набавка санитарног материјала за одржавање хигијене, Обавештење о закљученом уговору,

Можете преузети овде:2.1.8n 2017 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЛОКАЦИЈИ: ТОПЛИФИКАЦИЈА СЕЛА ЋИРИКОВАЦ – 6. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 6.  на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП 1.1.12/2017 – Машински и грађевински радови на локацији: топлификација села Ћирикова.

Можете преузети овде Појашњење 6