Набавке 2019

РБ ТИП ЈН
НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОКУМЕНТ
РОК
ОБАВЕШТЕЊА
1.1.1/2019-2.Партија
Отворени Поступак
Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала-2.Партија, Остали машински материјал
JNOP 1.1.1- 2019 2.ПАРТИЈА- КОНКУРСН АДОКУМЕНТАЦИЈА, JNOP 1.1.1. 2019 2. PARTIJA PozivZaPodnosenjePonude . 03. 02.2020 год до 10 сати
Oдлука о обустави поступкa,JН ОП 1.1.1-II-2019.Oбавештње о обустави поступка
1.1.21/2019 Јавна набавка мале вредности НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ МОДУЛА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛЕРЕ Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
2. Измењена конкурсна документација
06.01.2020. год до 10 сати Појашњење 1
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2.2.5Н/2019
Наруџбеница
Сервис виљушкара редовни и ванредни
ЈНМВ 2.2.5 Н 2019 Конкурсна документација 25.12.2019. год до 10 сати
2.2.5 n 2019 OБавештење о закљученом уговору
1.2.32/2019 Јавна набавка мале вредности СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
30.12.2019. год. до 10 сати

Oбавештење о продужењу рока за отварање понуда,ЈНМВ 1.2.32-2019 Одлука о додели уговора 
Обавештење о закљученом уговору

 

1216/2019

 

Јавна набавка мале вредности

 

ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА

Позив за достављање понуда Термовизијско снимање
Конкурсна документација Термовизијско снимање

измењен рок за достављање понуда је:

16.12.2019. до 9 сати

Прилог:Одговор и појашњење на постављено питањe  
2 Одговор и појашњење на постављено питањe
Измењена конкурсна документација Термовизијско снимањеdoc
Obavestenje i Poziv sa imenama roka za dostavljanje ponuda Termovizijsko snimanje
Одлука о додели Уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
Rešenje komisije za zastitu prava ponudjaca
Обавештење о потписаном Уговору Термовизија


2.2.43Н/2019 Наруџбеница УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНИХ СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ, ИЗВОДЉИВОСТИ И СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ И ИЗВОДЉИВОСТИ ЗА ДАЉИНСКИ СИТЕМ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Позив за подношење понуда са Конкурсном документацијом 02.12.2019. до 10 сати Обавештење о закљученом уговору – наруџбеници

 

132/2019

 

Отворени поступак

МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС Позив за достављање понуда
Конкурсна документација Монтажа термоизолације

 

31.12.2019. до 9 сати

Одлука о додели Уговора
Обавештење о потписаном Уговору

 

 

 

1124/2019

 

 

Отворени поступак

 

 

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА МОНТАЖУ СПОЈНИЦА

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација Набавка материјала за монтажу спојница

 

30.12.2019. до 9 сати

Одлука о додели монтажа спојница

Obavest o zaklj Ugovoru
 

 

122/2019

 

 

Јавна набавка мале вредности

 

 

СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, орн;505300000

Позив за достављ понуда Сервис циркулационих пумпи
Конкурсна документ Сервис циркуалционих пумпи
 

 

28.11.2019. до 9 сати

Одлука о додели Уговора Сервис пумпи
Обавештење о закљученом Уговору
1.3.33/2019 Отворени поступак  ЈНОП 1.3.33/2019  РАДОВИ НА МОНТАЖИ ПРИМАРНОГ ДЕЛА ТПС „ТРИАНГЛ“ СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПОСТОЈЕЋЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
 09.12.2019. до 10 сати Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.2.30Н/2019 Наруџбеница ЈНМВ 2.2.30Н/2019 Сервис опреме аутоматике за ТПС ЈНМВ 2.2.30. Н 2019 Конкурсна документација 08.11.2019 до 10 сати ЈНМВ 2.2.30Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.
2.1.3Н/2019 Наруџбеница ЈНМВ 2.1.3.Н/2019 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи ЈНМВ 2.1.3. Н 2019 Конкурсна документација 07.11.2019 до 10 сати ЈНМВ 2.1.3Н- 2019 Обавештење о закљученом уговору.
1.2.28/2019 Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињавања отпада ЈНМВ 1.2.28-2019 Позив за подношење понуда,JNMV 1.2.28- 2019 Kонкурсна документација 04.11.2019 до 10 сати ЈНМВ 1.2.28- 2019, 1. Појашњење.ЈНМВ 1.2.28- 2019, 2. Појашњење, ЈНМВ1.2.28-2019 Одлука о додели уговора.ЈНМВ 1.2.28-2019 Обавештење о закљученом уговору
1.3.3/2019-2 Јавна набавка мале вредности НМВ 1.3.3/2019-2 ЕЛЕКТРО  РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТПС, по партијама 1.ПАРТИЈА – ЕЛЕКТРО  РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ И АДАПТАЦИЈИ ТПС Позив за подношење понуда
1. Партија – Конкурсна документација
31.10.2019. до 10 сати  Oдлука о додели уговора
Решење о исправци одлуке о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
1.3.3/2019-2 Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.3.3/2019-2 ЕЛЕКТРО  РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТПС, по партијама, 2.ПАРТИЈА ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ  Позив за подношење понуда
2. Партија  – Конкурсна документација 
 31.10.2019. до 10 сати   Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
1.1.22/2019-2 Јавна набавка мале вредности НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
29.10.2019. до 10 сати  1. Појашњење
2. Појашњење
3. Појашњење
1. Измењена конкурсна документација
 Oбавештење о продужењу рока за отварање понуда
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
1.1.6/2019 Јавна набавка мале вредности НАБАВКА ГОРИВА И ТНГ Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
24.10.2019. до 10 сати  Oдлука о додели уговора
Oбевштење о закљученом уговору
1.1.3/2019 Јавна набавка мале вредности Набавка диктир система за допуну Позив ЈНМВ 1.1.3-2019-Набавка диктир система за допуну,1.1.3 2019 ЈНМВ Конкурсна документација- Набавка диктир система 17.10.2019 до 10 сати  ЈНМВ 1.1.3-2019 Одлука о додели уговора, ЈНМВ 1.1.3- 2019 Обавештење о закљученом уговору.
1.1.13/2019 Отворени поступак Оквирни споразум Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
04.11.2019. до 10 сати

 1.  Појашњење
 1. Измењена  конкурсна  документација
Oдлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 1
Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 2.
Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 3
Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 4
Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 5
Oбавештење о закључењу појединачног уговора бр. 6

2.1.2Н/2019 Наруџбеница Ситан потрошни материјал ЈНМВ 2.1.2. Н 2019-Конкурсна документација 11.10.2019. до 10 сати  ЈНМВ 2.1.2-N 2019, 1. Појашњење,ЈНМВ 2.1.2. Н 2019-Измењена Конкурсна документација, 2.1.2Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.
1.2.19/2019 Јавна набавка мале вредности Сервис и баждарење калориметара ЈНМВ 1.2.19-2019 Позив за подношење понуда,JNMV 1.2.19- 2019 Kонкурсна документација 11.10.2019. до 10 сати  ЈНМВ 1.2.19-2019 Одлука о додели уговора,ЈНМВ 1.2.19 2019 Обавештење о закљученом уговору
2.1.7/2019 Наруџбеница Набавка санитарног материјала за одржавање хигијене ЈНМВ 2.1.7. Н 2019 Конкурсна документација 09.10.2019 до 10 сати  2.1.7N 2019 Oбавештење о закљученом уговору.
1.1.22/2019 Јавна набавка мале вредности Набавка електроенергетског материјала, делова и опреме Позив за подношење понуде,Kонкурсна документација 07.10.2019 до 11 сати  Oдлука о обустави поступка
1.1.3.3-2/2019 Јавна набавка мале вредности Електро радови на изградњи ТПС, 2. Партија-Електро радови на реконструкцији опреме аутоматике ТПС Poziv Za Podnosenje Ponude.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 2 07.10.2019 до 10 сати  ЈНМВ 1.3.3-2019, 2.Партија Одлука о обустави
 1.3.3/2019 Јавна набавка мале вредности Електрорадови на изградњи  ТПС, 1.Партија-Електро радови на изградњи и адаптацији ТПС  Poziv Za Podnosenje Ponude.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 1 07.10.2019 до 10 сати  ЈНМВ 1.3.3-2019 1.Партија Одлука о обустави поступка

1.1.1./2019-3

Отворени поступак Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала по партијама,1. Партија-Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала. Poziv Za Podnosenje Ponude .,JN OP 1.1.1-2019-3 KONKURSNA DOKUMENTACIJA 01.11.2019 до 10 сати  1.Измењена конкурсна документација
 2.Измењена конкурсна документација
 Oбавештење о продужењу рока за отварање понуда,
Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

2.2.44/2019

Наруџбеница Услуге ангажовања покретне дизалице са корпом за извођење висинских  радова. ЈНМВ 2.2.44. Н- 2019 Конкурсна документација 03.10.2019 до 10 сати  ЈНМВ 2.2.44-N 2019, 1. Појашњење,

 

2.2.44Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.

1.2.17/2019

Јавна набавка мале вредности УСЛУГА ВПН КАБЛОВСКОГ ПОВЕЗИВАЊА УДАЉЕНИХ ТАЧАКА Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
 04.10.2019. до 10 сати Обавештење о продужењу рока
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда 2.Измењена конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

2.1.17/2019

Наруџбеница Набавка алата, дренажних  и потапајућих пумпи ЈНМВ 2.1.17. Н/ 2019-Конкурсна документација 03.10.2019 до 10 сати  ЈНМВ 2.1.17Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.

2.2.13/2019

Наруџбеница Испитиваље и сервис инсталације и опреме стабилних система дојаве пожара по партијама, 1. Партија: Услуге испитивања стабилних система дојаве пожара објеката у власништву ЈП ” Топлификација” Пожаревац ЈНМВ 2.2.13. Н 2019, 1. Партија- Конкурсна документација 01.10.2019 до 10 сати  JНМВ 2.2.13н 2019 Oбавештење о закљученом уговору

1.3.6/2019-2

Отворени поступак ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧАКА НА ТС ЗА “МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2019, БАЛОН САЛУ И 3 ТПС” -ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
21.10.2019. до 10 сати   Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

2.2.42-2/2019

Наруџбеница Израда акта о процени ризика и заштити лица,имовине и пословања-Поновљени поступак 2 2 42 Н 2019 ЈНМВ Конкурсна документација-Поновљени поступак) 30.09.2019 до 10 сати  2.2.42Н 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

1.3.1/2019

Отворени поступак ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
21.10.2019. до 10 сати   Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

1.2.13/2019

Јавна набавка мале вредности ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС И УНОСА У  КАТАСТАР Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
23.09.2019. до 10 сати   Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

1.2.3/2019

Јавна набавка мале вредности “РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС” Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
16.09.2019. до 10 сати   Oдлука о додели уговора,
ЈНМВ 1.2.3 2019 Обавештење о закљученом уговору

2.2.42Н/2019

Наруџбеница „ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА И ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА“  Конкурсна документација  05.09.2019. до 10 сати   1. Појашњење
Oбавештење о обуствави поступка

1.3.23/2019

Отворени поступак ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС “ИЛИЈЕ ГОЈКОВИЋА” Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
06.09.2019. до 10 сати   1. Појашњење
2. Појашњење
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Oдлука о измени уговора о јавној набавци

111/2019

Отворени поступак НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121 Poziv za dostavljenje ponuda
Konkursna dok Nabavka celicnih cevi
22.8.2019. до 9 сати  Одлука о обустави
Obavestenje o obustavi postupk2

1.1.9/2019

Јавна набавка мале вредности Набавка пословног софтвера MS OFFICE ЈНМВ 1.1.9 2019-Позив за подношење понуда,ЈНМВ 1. 1. 9-2019 Kонкурсна документација 26.07.2019.  до 10 сати ЈНМВ 1.1.9- 2019, 1.   Појашњење.ЈНМВ 1.1.9- 2019-II, 2.      Појашњење.ЈНМВ 1.1.9-2019 Одлука о додели уговора.
Oбавештење о закљученом уговору

1.2.18/2019

Јавна набавка мале вредности УСЛУГЕ ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРА Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
29.07.2019. до 10 сати  Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

1.3.7/2019

Отворени поступак РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
15.08.2019. до 10 сати Oдлука о додели уговора

2.2.1Н/2019-II

Наруџбеница Превоз материјала из магацина на локацију-Поновљени поступак ЈНМВ 2.2.1.- 2019-II Конкурсна документација- Превоз материјала из магацина на локацију-Поновљени поступак 22.07.2019 до 10 сати  ЈНМВ 2.2.1Н-2019 Обавештење о закљученом уговору

2.1.4Н/2019

Наруџбеница Набавка аутомата и воде за пиће ЈНМВ 2.1.4 Н 2019 Конкурсна документација 18.07.2019 до 10 сати ЈНМВ 2.1.4Н- 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

2.2.1Н/2019

Наруџбеница Превоз материјала из магацина на локацију ЈНМВ 2.2.1.Н- 2019 Конкурсна документација- Превоз материјала из магацина на локацију 12.07.2019 до 10 сати ЈНМВ 2.2.1Н-2019 Oбавештеље о обустави поступка

 

1317/2019

 

 

Отворени поступак

 

 

МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ОРН: 45232140

Позив за достављање понуда Набавка радова маш инвестиционо 2018
Конкурсна документација Набавка маш радова 2018
 

 

25.7.2019.
до 9 сати

Одлука о додели Уговора Машински радови
Обавештење о потписаном Уговору

 

1123/2019

 

 

Јавна набавка мале вредности

 

 

НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100

1123 2019 Poziv za dostavljenje ponuda
1123 2019 Konkursna dok Nabavka Razmenjivaca i
Измењена Конкурсна документација Набавка размењивача
1.7.2019.
до 9 сати Измењен рок
4.7.2019. до 9 сати
Обавештење о измени рока за достављање понуда
Odgovor i pojasnjenje
Одлука о додели Уговора
Обавештење о потписаном Уговору

1.1.15/2019

Јавна набавка мале вредности НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
21.06.2019 до 10 сати  Oдлука о додели уговора 
Обавештење о закљученом угоовору

1.2.29 ЈНМВ ОС/2019

Јавна набавка мале вредности-Оквирни споразум Штампање рачуна и образаца-Поновљени поступак Позив-за-подношење-понуда-Поновљени поступак,
Конкурсна документација-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
17.06.2019 до 10 сати  ЈНМВ ОС 1.2.292019 Oдлука о закљученом оквирном споразуму, ЈН МВ ОС 1.2.29 2019 Обавештење о закљученом Оквирном споразума

 

ЈН-1.2.29-1-Обавештење о закљученом уговору .

2.2.20Н-I/2019

Наруџбеница Периодични преглед и сервис ПП заштите, I-Партија-Услуге техничког обезбеђења ЈНМВ 2.2.20.Н-I/ 2019 Конкурсна документација 13.06.2019 до 10 сати Oбавештеље о закљученом уговору.

 

114/2019

 

 

Отворени поступак

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 44163120.
114 2019 Позив за достављање понуда
114 2019 Конкурсна документација
 

 

10.7.2019.
до 9 сати

Појашњење и одговор са Изменом
Одлука о додели Уговора Предизоловане цеви
Обавештење о потписаном Уговору

 

1123/2019

Јавна набавка мале вредности НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100 1123 2019 Позив за достављање понуда
1123 2019 Конкурсна документација Набавка размењивача топлоте i
 

 

10.6.2019. до 9 сати

 Одлука о обустави поступка
Obavestenje o obustavi postupka

1.2.8/2019

Јавна набавка мале вредности Услуге физичко техничког обезбеђења објеката ЈПТ ЈНМВ 1.2.8-2019 Позив за достављање документације 1.2.8-2018 Физичко техничко обезбеђење објеката ЈПТ,ЈНМВ 1.2.8-2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 07.06.2019 до 10 сати  Oдлука о додели уговора,ЈНМВ 1.2.8. 2019 Oбавештење о закљученом уговору

111/2019

Отворени поступак НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121 Poziv za dostavljenje ponuda
Konkursna dok Nabavka celicnih cevi
2.7.2019.
до 9 сати
 Одлука о обустави поступка Цеви
Obavestenje o obustavi postupka

1.3.6/2019

Отворени поступак ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧАКА НА ТС ЗА “МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2019”, БАЛОН ХАЛУ И ТРИ ТПС Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
28.06.2019. до 10 сати  Oдлука о обустави поступка

1.3.16/2019-2

Отворени поступак ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП  ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
26.06.2019 до 10 сати   ЈН ОП 1.3.16-2019-2 Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

1.3.31/2019

Отворени поступак ИЗРАДА ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА  И ОПРЕМАЊЕ ТПС У ЦИЉУ ПРОШИРЕЊА ТОПЛОТНИХ КАПАЦИТЕТА НА ВЕЋ ИЗГРАЂЕНИМ ДИСТРИБУТИВНИМ ЗОНАМА:
ТПС “СУВОБОРСКА 12”
ТПС “УЖИЧКА 31-33” И
ТПС “МОШЕ ПИЈАДЕ
Позив за подношење понуда
Kонкурс
1. Измењена конкурсна документација
21.06.2019.  до 10 сати  1. Појашњење
 Oбавештење о продужењу рока за оотварање понуда
Oдлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

1.2.29/2019

Јавна набавка мале вредности- Оквирни Споразум Штампање рачуна и образаца ЈНМВ ОС 1.2.- 29 2019 Конкурсна документацијА, JНМВ-ОС-1.2.29-2019-Позив-за-подношење-понуда 30.05.2019 до 10 сати  ЈНМВ OС 1.2.29 2019 Одлука о обустави поступка, JН МВ-ОС 1.2.29 2019 Oбавештење о обустави поступка.

2.2.31 Н/2019

Наруџбеница Аутолимарске услуге за потребе возног парка ЈНМВ 2.2.31. Н 2019-Конкурсна документација 27.05.2019 до 10 сати  ЈНМВ 2.2.31Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.

1.3.22/2019

Отворени поступак ИЗГРАДЊА ТПС “МОРАВСКА 22” Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
14.06.2019.до 10 сати  Oдлука о додели  уговора 
Обавештење о закљученом уговору

1.1.7-II/2019

Јавна набавка мале вредности Набавка канцеларијског потрошног материјала по партијама, II Партија-Оригинални тонери ЈНМВ 1 1 7-II 2019 конкурсна документација,Позив ЈНМВ 1.1.7-II-2019-Оригинални тонери 23.05.2019 до 10 сати  ЈНМВ 1 1 7-II 2019 Исправљена конкурсна документација.ЈНМВ 1.1.7-II- 2019, 1. Појашњење
Oдлука о додели уговора,1.1.7-II-2019 Обавештење о закљученом уговору

1.2.7/2019

Јавна набавке мале вредности Услуге осигурања имовине и запослених 1.2.7-2019-Позив за подношење понуда,1.2.7-2019 Конкурсна документацијa 23.05.2019 до 10 сати  ЈНМВ 1.2.7-2019 Одлука о додели уговора.
Обавештење о закљученом уговору

1.3.32/2019

Отворени поступак ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС ПЕЋКЕ- II, ИТПС ПЕЋКА-III, ИТПС ПЕЋКА-IV-1 и  ИТПС ПЕЋКА–IV-2 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
17.05.2019. до 10 сати   Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

1.2.14/2019

Јавна набавка мале вредности СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1.Измењена конкурсна документација
25.04.2019. до 10 сати Обавештење о продужењу рока отварања
1. Појашњење
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

1.2.22/2019

Јавна набавка мале вредности  КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП  И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100
Вреловод Костолац-Пожаревац
Poziv za dostavljanje ponuda Kosenje VKP
Konkursna dokumentacija Kosenje VKP
1. Измењена конкурсна документација
19.4.2019. до 10 сати Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
1.Појашњење
Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

1.1.16/2019

Јавна набавка мале вредности НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТПС Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
15.04.2019. до 10 сати  Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
 1.1.17/2019 Јавна набавка мале вредности  НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
 15.04.2019. до 10 сати  Oдлука о додели уговора 
 Oбавештење о закљученом уговору

 

1.3.16/2019

 

 

Отворени поступак

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП* ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС** 1316 2019 ЈНОП Позив за достављање понуда
1316 2019 ЈНОП Конкурсна документација 
 1. Измењена конкурсна документација
 

 

14.5.2019. до 10 сати

 Oдлука о обустави поступка

 

1.3.29/2019

 

 

Отворени поступак

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ ТС У УЛИЦАМА ГОРАНСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА,
ОРН: 45232140
 1329 2019 ЈНОП Позив за достављање понуда
лок Горанска
Конкурсна документација лок Горанаска
1. Измењена конкурсна документација
 

 

9.5.2019. до 10 сати

 Oдлука о додели уговора 
Обавештење о закљученом уговору

1.2.26/2019

Јавна набавка мале вредности СИСТЕМАТСКИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
12.04.2019. до 13 сати   Обавештење о продужењу рока
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНОП ПП
1112/2019

 

 

Отворени поступак
по партијама

НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ,
ОРН: 44163000
Партија I Набавка арматуре – секциона
Партија II Набавка арматуре – ручне запорне и регулационе
 Позив за достављање понуда
Конкурсна доскументација
 

 

 

 8.5.2019.
до 9 сати

Одговор и појашњење
на постављено питање,
2.Одговор и појашњење на постављено питање.
Одговор и појашњење на постављено питање 3
Dopuna Одговорa и појашњењa на постављено питање 3
Одлука о додели Уговора Партија 1

Одлука о додели Уговора Партија 2
Obavest o zaklj Ugovora Partija 1
Obavest o zaklj Ugovora Partija 2

2.2.24Н/2019

Наруџбеница Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду. 2.2.24. Н 2019 ЈНМВ Конкурсна документација 28.03.2019 до 10 сати  2.2.24Н 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

2.2.41 Н-II/2019

Наруџбеница Набавка угоститељских услуга II-Партија-Прослава Славе 2.2.41-II- Н 2019 ЈНМВ Конкурсна документација 25.03.2019 до 10 сати  2.2.41-II Н 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

2.2.41Н-I/2019

Наруџбеница Набавка угоститељских услуга, I-Партија- Пословни ручак. 2.2.41-I- Н 2019 ЈНМВ Конкурсна документација. 25.03.2019 до 10 сати  2.2.41-IН -2019 Обавештење о закљученом уговору.

1222/2019

Јавна набавка мале вредности  КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП* И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100
Вреловод Костолац-Пожаревац
Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
26.3.2019. до 9 сати  Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

1211/2019

Јавна набавка мале вредности
у поновном поступку
СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНА ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 50530000 Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
6.3.2019.
до 9 сати
Одлука о додели Уговора
Обавештење о потписаном Уговору

1.2.31/2019

Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања рачунарске лиценце AUTOCAD LT ПОЗИВ JNMV 1.2.31-2019 Услуге одржавања рачунарске лиценце AUTOCAD LT, JНМВ 1. 2.31 2019 Конкурсна документација AUTOCAD LT 01.03.2019 до 10 сати  ЈНМВ 1.2.31-2019-Одлука о додели уговора,1.2.31-2019 Обавештење о закљученом уговору.

1.3.18/2019

Отворени поступак Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС ” Цане Бабовић 1″ ЈН ОП 1.3.18-2019 Позив за подношење понуда,ЈН ОП 1.3.18-2019 Kонкурсна документација 21.03.2019 до 10 сати  Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

1.3.19/2019

Отворени поступак Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС “Црногорска” ЈН ОП .1.3.19-2019 Позив за подношење понуда,ЈН ОП 1.3.19-2019 Конкурсна документација. 21.03.2019 до 10 сати  Одлука о обустави поступка
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

1.1.7-I/2019

Јавна набавка мале вредности Набавка канцеларијског потрошног материјала, I-Партија, Канцеларијски материјал. Позив 1.1.7-I-2019-Канцеларијски материјал,ЈНМВ 1 1 7-I 2019 kонкурсна документацијa 27.02.2019 до 10 сати  ЈНМВ 1.1.7-I-2019 Одлука о додели уговора, 1.1.7-I-2019 Обавештење о закљученом уговору

2.1.12Н/2019

Наруџбеница Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме, 2.1.12. Н 2019-Конкурсна документација 18.02.2019 до 10 сати  2.1.12. Н 2019-Измењена Конкурсна документација,2.1.12Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.

2.2.40Н/2019

Наруџбеница Израда стручних анализа електричних и громобранских инсталација. 2.2.40. Н-2019 Конкурсна документација 14.02.2019 до 10 сати  2.2.40Н 2019 Обавештење о закљученом уговору.

1211/2019

Јавна набавка мале вредности СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНА ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 50530000  Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
 11.2.2019. до 9 сати Одлука о обустави поступка Сервис Измењивача
Обавештење о обустави поступка
 

 

1114/2019

 

 

Отворени поступак

 

 

НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Измењена конкурсна документација
1114 2019 ЈНОП Измењена 2 Конкурсна документација
 

 

5.3.2019.
до 9 сати

Одговор и појашњење
Одговор и појашњење 2
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом Уговору
2.2.34Н/2019 Наруџбеница Услуга електронског надзора праћења присуства запослених 2.2.34. Н 2019 Конкурсна документација 11.02.2019 до 10 сати 2.2.34. Н 2019 Измењена Конкурсна документација ,JНМВ  2.2.34-Н/2019 1.ПОЈАШЊЕЊE.ЈНМВ 2.2.34Н- 2019 Oбавештење о закљученом угвору.
2.2.39Н/2019 Наруџбеница Одражавање и сервис рачунара и рачунарске опрме ван гарантног рока-Двогодишњи уговор 2.2.39. Н 2019 ЈНМВ Конкурсна документација 07.02.2019 до 10 сати 2.2.39Н 2019 Oбавештење на закљученом уговору 
1.1.18/2019 Отворени поступак НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
25.02.2019. до 10 сати  Одлука о додели уговора
JNOP 1.1.18 2019 Oбавештење о закљученом уговору
2.2.22Н/2019 Наруџбеница Услуге одржавања штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока ЈНМВ 2.2.22. Н 2019 Koнкурсна документација. 01.02.2019 до 10 сати 2.2.22 Н 2019 Обавешење о зак .угово 
2.2.6Н/2019 Наруџбеница РЕДОВАН ПРЕГЛЕД ПП АПАРАТА, ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТНИХ ЦРЕВА И ВАНРЕДНО ПУЊЕЊЕ АПАРАТА Конкурсна документација 23.01.2019. до 10 сати 2.2.6Н-2019 Обавештење о закљученом уговору
1.3.5/2019 Отворени поступак  МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ДЕЛА КРАКА ОД МАЛЕ ПУМПЕ  ДО ЛОЛЕ РИБАРА (СИНЂЕЛИЋЕВА УЛИЦА) Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
1.Измењена конкурсна документација
2. Измењена конкурсна документација
3. Измењена конкурсна документација
 04.02.2019. до 10 сати 1.Појашњење
2.Појашњење
3.Појашњење
Oдлука о додели уговора
ЈНОП 1.3.5 2019 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ.
1343/2018 Отворени поступак

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНАСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140

 Позив за достављање понуда
Конкурсна документација Локација Горанаска
Измењена конкурсна документација
5.2.2019. до 9 сати
Измењен рок:
12.2.2019. до 9 сати
Питање и појашњење заинтересованог лица 
Обавештење о измени рока за достављање понуда са изменама
Одлука о додели Уговора
Одлука о обустави поступкаа
Obavestenje o obustavi postupka
1.1.24/2018 Јана набавка мале вредности

НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
10.01.2019. до 10 сати  Oдлука о додели уговора
 Oбавештење о закљученом уговору
 

 

138/2018

 

 

Отворени поступак

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140

 Позив за достављање понуда набавка радова и ТПС Моше Пијаде
Конкурсна документација Набавка радова и ТПС Моше Пијаде
 

 

22.1.2019. до 9 сати

Одлука о обустави поступка јавне набавке
Обавештење о обустави поступка
1222/2018 Јана набавка мале вредности СЕРВИС АРМАТУРЕ РУЧНЕ И СИГУРНОСНЕ Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
25.12.2018. до 9 сати Појашњење и одговор ,
Појашњење и одговор 2
Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом уговору
1.3.24/2018 Отворени поступак МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ МОРАВСКА 56 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
09.01.2019. до 10.00 сати Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
Oдлука о измени уговора о ЈН