Набавке 2019

РБТИП ЈН
НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОКУМЕНТ
РОК
ОБАВЕШТЕЊА
1.1.1/2019-2.Партија
Отворени Поступак
Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала-2.Партија, Остали машински материјал
JNOP 1.1.1- 2019 2.ПАРТИЈА- КОНКУРСН АДОКУМЕНТАЦИЈА, JNOP 1.1.1. 2019 2. PARTIJA PozivZaPodnosenjePonude .03. 02.2020 год до 10 сати
 
1.1.21/2019Јавна набавка мале вредностиНАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ МОДУЛА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛЕРЕПозив за подношење понуде
Конкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
2. Измењена конкурсна документација
06.01.2020. год до 10 сатиПојашњење 1
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
2.2.5Н/2019
Наруџбеница
Сервис виљушкара редовни и ванредни
ЈНМВ 2.2.5 Н 2019 Конкурсна документација25.12.2019. год до 10 сати
2.2.5 n 2019 OБавештење о закљученом уговору
1.2.32/2019Јавна набавка мале вредностиСНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТСПозив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
30.12.2019. год. до 10 сати

Oбавештење о продужењу рока за отварање понуда,ЈНМВ 1.2.32-2019 Одлука о додели уговора 
Обавештење о закљученом уговору

 

1216/2019

 

Јавна набавка мале вредности

 

ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА

Позив за достављање понуда Термовизијско снимање
Конкурсна документација Термовизијско снимање

измењен рок за достављање понуда је:

16.12.2019. до 9 сати

Прилог:Одговор и појашњење на постављено питањe  
2 Одговор и појашњење на постављено питањe
Измењена конкурсна документација Термовизијско снимањеdoc
Obavestenje i Poziv sa imenama roka za dostavljanje ponuda Termovizijsko snimanje
Одлука о додели Уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача


2.2.43Н/2019НаруџбеницаУСЛУГА ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНИХ СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ, ИЗВОДЉИВОСТИ И СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ И ИЗВОДЉИВОСТИ ЗА ДАЉИНСКИ СИТЕМ ГРАДА ПОЖАРЕВЦАПозив за подношење понуда са Конкурсном документацијом02.12.2019. до 10 сатиОбавештење о закљученом уговору – наруџбеници

 

132/2019

 

Отворени поступак

МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТСПозив за достављање понуда
Конкурсна документација Монтажа термоизолације

 

31.12.2019. до 9 сати

Одлука о додели Уговора

 

 

 

1124/2019

 

 

Отворени поступак

 

 

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА МОНТАЖУ СПОЈНИЦА

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација Набавка материјала за монтажу спојница

 

30.12.2019. до 9 сати

Одлука о додели монтажа спојница

Obavest o zaklj Ugovoru
 

 

122/2019

 

 

Јавна набавка мале вредности

 

 

СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, орн;505300000

Позив за достављ понуда Сервис циркулационих пумпи
Конкурсна документ Сервис циркуалционих пумпи
 

 

28.11.2019. до 9 сати

Одлука о додели Уговора Сервис пумпи
Обавештење о закљученом Уговору
1.3.33/2019Отворени поступак ЈНОП 1.3.33/2019  РАДОВИ НА МОНТАЖИ ПРИМАРНОГ ДЕЛА ТПС „ТРИАНГЛ“ СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПОСТОЈЕЋЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
 09.12.2019. до 10 сатиOдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.2.30Н/2019НаруџбеницаЈНМВ 2.2.30Н/2019 Сервис опреме аутоматике за ТПСЈНМВ 2.2.30. Н 2019 Конкурсна документација08.11.2019 до 10 сатиЈНМВ 2.2.30Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.
2.1.3Н/2019НаруџбеницаЈНМВ 2.1.3.Н/2019 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћиЈНМВ 2.1.3. Н 2019 Конкурсна документација07.11.2019 до 10 сатиЈНМВ 2.1.3Н- 2019 Обавештење о закљученом уговору.
1.2.28/2019Јавна набавка мале вредностиЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињавања отпадаЈНМВ 1.2.28-2019 Позив за подношење понуда,JNMV 1.2.28- 2019 Kонкурсна документација04.11.2019 до 10 сатиЈНМВ 1.2.28- 2019, 1. Појашњење.ЈНМВ 1.2.28- 2019, 2. Појашњење, ЈНМВ1.2.28-2019 Одлука о додели уговора.ЈНМВ 1.2.28-2019 Обавештење о закљученом уговору
1.3.3/2019-2Јавна набавка мале вредностиНМВ 1.3.3/2019-2 ЕЛЕКТРО  РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТПС, по партијама 1.ПАРТИЈА – ЕЛЕКТРО  РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ И АДАПТАЦИЈИ ТПСПозив за подношење понуда
1. Партија – Конкурсна документација
31.10.2019. до 10 сати Oдлука о додели уговора
Решење о исправци одлуке о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
1.3.3/2019-2Јавна набавка мале вредностиЈНМВ 1.3.3/2019-2 ЕЛЕКТРО  РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТПС, по партијама, 2.ПАРТИЈА ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ Позив за подношење понуда
2. Партија  – Конкурсна документација 
 31.10.2019. до 10 сати  Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
1.1.22/2019-2Јавна набавка мале вредностиНАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ДЕЛОВА И ОПРЕМЕПозив за подношење понуда
Kонкурсна документација
29.10.2019. до 10 сати 1. Појашњење
2. Појашњење
3. Појашњење
1. Измењена конкурсна документација
 Oбавештење о продужењу рока за отварање понуда
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
1.1.6/2019Јавна набавка мале вредностиНАБАВКА ГОРИВА И ТНГПозив за подношење понуда
Kонкурсна документација
24.10.2019. до 10 сати Oдлука о додели уговора
Oбевштење о закљученом уговору
1.1.3/2019Јавна набавка мале вредностиНабавка диктир система за допунуПозив ЈНМВ 1.1.3-2019-Набавка диктир система за допуну,1.1.3 2019 ЈНМВ Конкурсна документација- Набавка диктир система17.10.2019 до 10 сати ЈНМВ 1.1.3-2019 Одлука о додели уговора, ЈНМВ 1.1.3- 2019 Обавештење о закљученом уговору.
1.1.13/2019Отворени поступак Оквирни споразумНабавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог системаПозив за подношење понуда
Kонкурсна документација
04.11.2019. до 10 сати 1.  Појашњење
 1. Измењена  конкурсна  документација
Oдлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
2.1.2Н/2019НаруџбеницаСитан потрошни материјалЈНМВ 2.1.2. Н 2019-Конкурсна документација11.10.2019. до 10 сати ЈНМВ 2.1.2-N 2019, 1. Појашњење,ЈНМВ 2.1.2. Н 2019-Измењена Конкурсна документација, 2.1.2Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.
1.2.19/2019Јавна набавка мале вредностиСервис и баждарење калориметараЈНМВ 1.2.19-2019 Позив за подношење понуда,JNMV 1.2.19- 2019 Kонкурсна документација11.10.2019. до 10 сати ЈНМВ 1.2.19-2019 Одлука о додели уговора,ЈНМВ 1.2.19 2019 Обавештење о закљученом уговору
2.1.7/2019НаруџбеницаНабавка санитарног материјала за одржавање хигијенеЈНМВ 2.1.7. Н 2019 Конкурсна документација09.10.2019 до 10 сати 2.1.7N 2019 Oбавештење о закљученом уговору.
1.1.22/2019Јавна набавка мале вредностиНабавка електроенергетског материјала, делова и опремеПозив за подношење понуде,Kонкурсна документација07.10.2019 до 11 сати Oдлука о обустави поступка
1.1.3.3-2/2019Јавна набавка мале вредностиЕлектро радови на изградњи ТПС, 2. Партија-Електро радови на реконструкцији опреме аутоматике ТПСPoziv Za Podnosenje Ponude.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 207.10.2019 до 10 сати ЈНМВ 1.3.3-2019, 2.Партија Одлука о обустави
 1.3.3/2019Јавна набавка мале вредности Електрорадови на изградњи  ТПС, 1.Партија-Електро радови на изградњи и адаптацији ТПС Poziv Za Podnosenje Ponude.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 107.10.2019 до 10 сати  ЈНМВ 1.3.3-2019 1.Партија Одлука о обустави поступка

1.1.1./2019-3

Отворени поступакНабавка челичних цеви, цевних елемената и материјала по партијама,1. Партија-Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала.Poziv Za Podnosenje Ponude .,JN OP 1.1.1-2019-3 KONKURSNA DOKUMENTACIJA01.11.2019 до 10 сати 1.Измењена конкурсна документација
 2.Измењена конкурсна документација
 Oбавештење о продужењу рока за отварање понуда,
Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

2.2.44/2019

НаруџбеницаУслуге ангажовања покретне дизалице са корпом за извођење висинских  радова.ЈНМВ 2.2.44. Н- 2019 Конкурсна документација03.10.2019 до 10 сати ЈНМВ 2.2.44-N 2019, 1. Појашњење,

 

2.2.44Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.

1.2.17/2019

Јавна набавка мале вредностиУСЛУГА ВПН КАБЛОВСКОГ ПОВЕЗИВАЊА УДАЉЕНИХ ТАЧАКАПозив за подношење понуда
Kонкурсна документација
 04.10.2019. до 10 сатиОбавештење о продужењу рока
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда 2.Измењена конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

2.1.17/2019

НаруџбеницаНабавка алата, дренажних  и потапајућих пумпиЈНМВ 2.1.17. Н/ 2019-Конкурсна документација03.10.2019 до 10 сати ЈНМВ 2.1.17Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.

2.2.13/2019

НаруџбеницаИспитиваље и сервис инсталације и опреме стабилних система дојаве пожара по партијама, 1. Партија: Услуге испитивања стабилних система дојаве пожара објеката у власништву ЈП ” Топлификација” ПожаревацЈНМВ 2.2.13. Н 2019, 1. Партија- Конкурсна документација01.10.2019 до 10 сати JНМВ 2.2.13н 2019 Oбавештење о закљученом уговору

1.3.6/2019-2

Отворени поступакИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧАКА НА ТС ЗА “МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2019, БАЛОН САЛУ И 3 ТПС” -ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАПозив за подношење понуда
Kонкурсна документација
21.10.2019. до 10 сати  Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

2.2.42-2/2019

НаруџбеницаИзрада акта о процени ризика и заштити лица,имовине и пословања-Поновљени поступак2 2 42 Н 2019 ЈНМВ Конкурсна документација-Поновљени поступак)30.09.2019 до 10 сати 2.2.42Н 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

1.3.1/2019

Отворени поступакХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
21.10.2019. до 10 сати  Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

1.2.13/2019

Јавна набавка мале вредностиГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС И УНОСА У  КАТАСТАРПозив за достављање понуда
Конкурсна документација
23.09.2019. до 10 сати  Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

1.2.3/2019

Јавна набавка мале вредности“РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС”Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
16.09.2019. до 10 сати  Oдлука о додели уговора,
ЈНМВ 1.2.3 2019 Обавештење о закљученом уговору

2.2.42Н/2019

Наруџбеница„ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА И ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА“ Конкурсна документација 05.09.2019. до 10 сати  1. Појашњење
Oбавештење о обуствави поступка

1.3.23/2019

Отворени поступакИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС “ИЛИЈЕ ГОЈКОВИЋА”Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
06.09.2019. до 10 сати  1. Појашњење
2. Појашњење
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

111/2019

Отворени поступакНАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121Poziv za dostavljenje ponuda
Konkursna dok Nabavka celicnih cevi
22.8.2019. до 9 сати Одлука о обустави
Obavestenje o obustavi postupk2

1.1.9/2019

Јавна набавка мале вредностиНабавка пословног софтвера MS OFFICEЈНМВ 1.1.9 2019-Позив за подношење понуда,ЈНМВ 1. 1. 9-2019 Kонкурсна документација26.07.2019.  до 10 сатиЈНМВ 1.1.9- 2019, 1.   Појашњење.ЈНМВ 1.1.9- 2019-II, 2.      Појашњење.ЈНМВ 1.1.9-2019 Одлука о додели уговора.
Oбавештење о закљученом уговору

1.2.18/2019

Јавна набавка мале вредностиУСЛУГЕ ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРАПозив за достављање понуда
Конкурсна документација
29.07.2019. до 10 сати Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

1.3.7/2019

Отворени поступакРАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕПозив за подношење понуда
Kонкурсна документација
15.08.2019. до 10 сатиOдлука о додели уговора

2.2.1Н/2019-II

НаруџбеницаПревоз материјала из магацина на локацију-Поновљени поступакЈНМВ 2.2.1.- 2019-II Конкурсна документација- Превоз материјала из магацина на локацију-Поновљени поступак22.07.2019 до 10 сати ЈНМВ 2.2.1Н-2019 Обавештење о закљученом уговору

2.1.4Н/2019

НаруџбеницаНабавка аутомата и воде за пићеЈНМВ 2.1.4 Н 2019 Конкурсна документација18.07.2019 до 10 сатиЈНМВ 2.1.4Н- 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

2.2.1Н/2019

НаруџбеницаПревоз материјала из магацина на локацијуЈНМВ 2.2.1.Н- 2019 Конкурсна документација- Превоз материјала из магацина на локацију12.07.2019 до 10 сатиЈНМВ 2.2.1Н-2019 Oбавештеље о обустави поступка

 

1317/2019

 

 

Отворени поступак

 

 

МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ОРН: 45232140

Позив за достављање понуда Набавка радова маш инвестиционо 2018
Конкурсна документација Набавка маш радова 2018
 

 

25.7.2019.
до 9 сати

Одлука о додели Уговора Машински радови
Обавештење о потписаном Уговору

 

1123/2019

 

 

Јавна набавка мале вредности

 

 

НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100

1123 2019 Poziv za dostavljenje ponuda
1123 2019 Konkursna dok Nabavka Razmenjivaca i
Измењена Конкурсна документација Набавка размењивача
1.7.2019.
до 9 сати Измењен рок
4.7.2019. до 9 сати
Обавештење о измени рока за достављање понуда
Odgovor i pojasnjenje
Одлука о додели Уговора
Обавештење о потписаном Уговору

1.1.15/2019

Јавна набавка мале вредностиНАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
21.06.2019 до 10 сати Oдлука о додели уговора 
Обавештење о закљученом угоовору

1.2.29 ЈНМВ ОС/2019

Јавна набавка мале вредности-Оквирни споразумШтампање рачуна и образаца-Поновљени поступакПозив-за-подношење-понуда-Поновљени поступак,
Конкурсна документација-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
17.06.2019 до 10 сати ЈНМВ ОС 1.2.292019 Oдлука о закљученом оквирном споразуму, ЈН МВ ОС 1.2.29 2019 Обавештење о закљученом Оквирном споразума

 

ЈН-1.2.29-1-Обавештење о закљученом уговору .

2.2.20Н-I/2019

НаруџбеницаПериодични преглед и сервис ПП заштите, I-Партија-Услуге техничког обезбеђењаЈНМВ 2.2.20.Н-I/ 2019 Конкурсна документација13.06.2019 до 10 сатиOбавештеље о закљученом уговору.

 

114/2019

 

 

Отворени поступак

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 44163120.
114 2019 Позив за достављање понуда
114 2019 Конкурсна документација
 

 

10.7.2019.
до 9 сати

Појашњење и одговор са Изменом
Одлука о додели Уговора Предизоловане цеви
Обавештење о потписаном Уговору

 

1123/2019

Јавна набавка мале вредностиНАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 425111001123 2019 Позив за достављање понуда
1123 2019 Конкурсна документација Набавка размењивача топлоте i
 

 

10.6.2019. до 9 сати

 Одлука о обустави поступка
Obavestenje o obustavi postupka

1.2.8/2019

Јавна набавка мале вредностиУслуге физичко техничког обезбеђења објеката ЈПТЈНМВ 1.2.8-2019 Позив за достављање документације 1.2.8-2018 Физичко техничко обезбеђење објеката ЈПТ,ЈНМВ 1.2.8-2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА07.06.2019 до 10 сати Oдлука о додели уговора,ЈНМВ 1.2.8. 2019 Oбавештење о закљученом уговору

111/2019

Отворени поступакНАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121Poziv za dostavljenje ponuda
Konkursna dok Nabavka celicnih cevi
2.7.2019.
до 9 сати
 Одлука о обустави поступка Цеви
Obavestenje o obustavi postupka

1.3.6/2019

Отворени поступакИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧАКА НА ТС ЗА “МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2019”, БАЛОН ХАЛУ И ТРИ ТПСПозив за подношење понуда
Kонкурсна документација
28.06.2019. до 10 сати Oдлука о обустави поступка

1.3.16/2019-2

Отворени поступакГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП  ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПСПозив за подношење понуда
Kонкурсна документација
26.06.2019 до 10 сати  ЈН ОП 1.3.16-2019-2 Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

1.3.31/2019

Отворени поступакИЗРАДА ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА  И ОПРЕМАЊЕ ТПС У ЦИЉУ ПРОШИРЕЊА ТОПЛОТНИХ КАПАЦИТЕТА НА ВЕЋ ИЗГРАЂЕНИМ ДИСТРИБУТИВНИМ ЗОНАМА:
ТПС “СУВОБОРСКА 12”
ТПС “УЖИЧКА 31-33” И
ТПС “МОШЕ ПИЈАДЕ
Позив за подношење понуда
Kонкурс
1. Измењена конкурсна документација
21.06.2019.  до 10 сати 1. Појашњење
 Oбавештење о продужењу рока за оотварање понуда
Oдлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

1.2.29/2019

Јавна набавка мале вредности- Оквирни СпоразумШтампање рачуна и образацаЈНМВ ОС 1.2.- 29 2019 Конкурсна документацијА, JНМВ-ОС-1.2.29-2019-Позив-за-подношење-понуда30.05.2019 до 10 сати ЈНМВ OС 1.2.29 2019 Одлука о обустави поступка, JН МВ-ОС 1.2.29 2019 Oбавештење о обустави поступка.

2.2.31 Н/2019

НаруџбеницаАутолимарске услуге за потребе возног паркаЈНМВ 2.2.31. Н 2019-Конкурсна документација27.05.2019 до 10 сати ЈНМВ 2.2.31Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.

1.3.22/2019

Отворени поступакИЗГРАДЊА ТПС “МОРАВСКА 22”Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
14.06.2019.до 10 сати Oдлука о додели  уговора 
Обавештење о закљученом уговору

1.1.7-II/2019

Јавна набавка мале вредностиНабавка канцеларијског потрошног материјала по партијама, II Партија-Оригинални тонериЈНМВ 1 1 7-II 2019 конкурсна документација,Позив ЈНМВ 1.1.7-II-2019-Оригинални тонери23.05.2019 до 10 сати ЈНМВ 1 1 7-II 2019 Исправљена конкурсна документација.ЈНМВ 1.1.7-II- 2019, 1. Појашњење
Oдлука о додели уговора,1.1.7-II-2019 Обавештење о закљученом уговору

1.2.7/2019

Јавна набавке мале вредностиУслуге осигурања имовине и запослених1.2.7-2019-Позив за подношење понуда,1.2.7-2019 Конкурсна документацијa23.05.2019 до 10 сати ЈНМВ 1.2.7-2019 Одлука о додели уговора.
Обавештење о закљученом уговору

1.3.32/2019

Отворени поступакИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС ПЕЋКЕ- II, ИТПС ПЕЋКА-III, ИТПС ПЕЋКА-IV-1 и  ИТПС ПЕЋКА–IV-2Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
17.05.2019. до 10 сати  Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

1.2.14/2019

Јавна набавка мале вредностиСНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТСПозив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1.Измењена конкурсна документација
25.04.2019. до 10 сатиОбавештење о продужењу рока отварања
1. Појашњење
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

1.2.22/2019

Јавна набавка мале вредности КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП  И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100
Вреловод Костолац-Пожаревац
Poziv za dostavljanje ponuda Kosenje VKP
Konkursna dokumentacija Kosenje VKP
1. Измењена конкурсна документација
19.4.2019. до 10 сатиОбавештење о продужењу рока за подношење понуда
1.Појашњење
Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

1.1.16/2019

Јавна набавка мале вредностиНАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТПСПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
15.04.2019. до 10 сати Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
 1.1.17/2019Јавна набавка мале вредности НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТСПозив за подношење понуда
Kонкурсна документација
 15.04.2019. до 10 сати Oдлука о додели уговора 
 Oбавештење о закљученом уговору

 

1.3.16/2019

 

 

Отворени поступак

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП* ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС**1316 2019 ЈНОП Позив за достављање понуда
1316 2019 ЈНОП Конкурсна документација 
 1. Измењена конкурсна документација
 

 

14.5.2019. до 10 сати

 Oдлука о обустави поступка

 

1.3.29/2019

 

 

Отворени поступак

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ ТС У УЛИЦАМА ГОРАНСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА,
ОРН: 45232140
 1329 2019 ЈНОП Позив за достављање понуда
лок Горанска
Конкурсна документација лок Горанаска
1. Измењена конкурсна документација
 

 

9.5.2019. до 10 сати

 Oдлука о додели уговора 
Обавештење о закљученом уговору

1.2.26/2019

Јавна набавка мале вредностиСИСТЕМАТСКИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
12.04.2019. до 13 сати  Обавештење о продужењу рока
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНОП ПП
1112/2019

 

 

Отворени поступак
по партијама

НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ,
ОРН: 44163000
Партија I Набавка арматуре – секциона
Партија II Набавка арматуре – ручне запорне и регулационе
 Позив за достављање понуда
Конкурсна доскументација
 

 

 

 8.5.2019.
до 9 сати

Одговор и појашњење
на постављено питање,
2.Одговор и појашњење на постављено питање.
Одговор и појашњење на постављено питање 3
Dopuna Одговорa и појашњењa на постављено питање 3
Одлука о додели Уговора Партија 1

Одлука о додели Уговора Партија 2
Obavest o zaklj Ugovora Partija 1
Obavest o zaklj Ugovora Partija 2

2.2.24Н/2019

НаруџбеницаУслуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду.2.2.24. Н 2019 ЈНМВ Конкурсна документација28.03.2019 до 10 сати 2.2.24Н 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

2.2.41 Н-II/2019

НаруџбеницаНабавка угоститељских услуга II-Партија-Прослава Славе2.2.41-II- Н 2019 ЈНМВ Конкурсна документација25.03.2019 до 10 сати 2.2.41-II Н 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

2.2.41Н-I/2019

НаруџбеницаНабавка угоститељских услуга, I-Партија- Пословни ручак.2.2.41-I- Н 2019 ЈНМВ Конкурсна документација.25.03.2019 до 10 сати 2.2.41-IН -2019 Обавештење о закљученом уговору.

1222/2019

Јавна набавка мале вредности  КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП* И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100
Вреловод Костолац-Пожаревац
Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
26.3.2019. до 9 сати Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

1211/2019

Јавна набавка мале вредности
у поновном поступку
СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНА ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 50530000Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
6.3.2019.
до 9 сати
Одлука о додели Уговора
Обавештење о потписаном Уговору

1.2.31/2019

Јавна набавка мале вредностиУслуге одржавања рачунарске лиценце AUTOCAD LTПОЗИВ JNMV 1.2.31-2019 Услуге одржавања рачунарске лиценце AUTOCAD LT, JНМВ 1. 2.31 2019 Конкурсна документација AUTOCAD LT01.03.2019 до 10 сати ЈНМВ 1.2.31-2019-Одлука о додели уговора,1.2.31-2019 Обавештење о закљученом уговору.

1.3.18/2019

Отворени поступакИзградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС ” Цане Бабовић 1″ЈН ОП 1.3.18-2019 Позив за подношење понуда,ЈН ОП 1.3.18-2019 Kонкурсна документација21.03.2019 до 10 сати Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

1.3.19/2019

Отворени поступакИзградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС “Црногорска”ЈН ОП .1.3.19-2019 Позив за подношење понуда,ЈН ОП 1.3.19-2019 Конкурсна документација.21.03.2019 до 10 сати Одлука о обустави поступка
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

1.1.7-I/2019

Јавна набавка мале вредностиНабавка канцеларијског потрошног материјала, I-Партија, Канцеларијски материјал.Позив 1.1.7-I-2019-Канцеларијски материјал,ЈНМВ 1 1 7-I 2019 kонкурсна документацијa27.02.2019 до 10 сати ЈНМВ 1.1.7-I-2019 Одлука о додели уговора, 1.1.7-I-2019 Обавештење о закљученом уговору

2.1.12Н/2019

НаруџбеницаНабавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме,2.1.12. Н 2019-Конкурсна документација18.02.2019 до 10 сати 2.1.12. Н 2019-Измењена Конкурсна документација,2.1.12Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.

2.2.40Н/2019

НаруџбеницаИзрада стручних анализа електричних и громобранских инсталација.2.2.40. Н-2019 Конкурсна документација14.02.2019 до 10 сати 2.2.40Н 2019 Обавештење о закљученом уговору.

1211/2019

Јавна набавка мале вредностиСЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНА ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 50530000 Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
 11.2.2019. до 9 сатиОдлука о обустави поступка Сервис Измењивача
Обавештење о обустави поступка
 

 

1114/2019

 

 

Отворени поступак

 

 

НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
Измењена конкурсна документација
1114 2019 ЈНОП Измењена 2 Конкурсна документација
 

 

5.3.2019.
до 9 сати

Одговор и појашњење
Одговор и појашњење 2
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом Уговору
2.2.34Н/2019НаруџбеницаУслуга електронског надзора праћења присуства запослених2.2.34. Н 2019 Конкурсна документација11.02.2019 до 10 сати2.2.34. Н 2019 Измењена Конкурсна документација ,JНМВ  2.2.34-Н/2019 1.ПОЈАШЊЕЊE.ЈНМВ 2.2.34Н- 2019 Oбавештење о закљученом угвору.
2.2.39Н/2019НаруџбеницаОдражавање и сервис рачунара и рачунарске опрме ван гарантног рока-Двогодишњи уговор2.2.39. Н 2019 ЈНМВ Конкурсна документација07.02.2019 до 10 сати2.2.39Н 2019 Oбавештење на закљученом уговору 
1.1.18/2019Отворени поступакНАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
25.02.2019. до 10 сати Одлука о додели уговора
JNOP 1.1.18 2019 Oбавештење о закљученом уговору
2.2.22Н/2019НаруџбеницаУслуге одржавања штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рокаЈНМВ 2.2.22. Н 2019 Koнкурсна документација.01.02.2019 до 10 сати2.2.22 Н 2019 Обавешење о зак .угово 
2.2.6Н/2019НаруџбеницаРЕДОВАН ПРЕГЛЕД ПП АПАРАТА, ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТНИХ ЦРЕВА И ВАНРЕДНО ПУЊЕЊЕ АПАРАТАКонкурсна документација23.01.2019. до 10 сати2.2.6Н-2019 Обавештење о закљученом уговору
1.3.5/2019Отворени поступак МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ДЕЛА КРАКА ОД МАЛЕ ПУМПЕ  ДО ЛОЛЕ РИБАРА (СИНЂЕЛИЋЕВА УЛИЦА)Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
1.Измењена конкурсна документација
2. Измењена конкурсна документација
3. Измењена конкурсна документација
 04.02.2019. до 10 сати1.Појашњење
2.Појашњење
3.Појашњење
Oдлука о додели уговора
ЈНОП 1.3.5 2019 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ.
1343/2018Отворени поступак

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНАСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140

 Позив за достављање понуда
Конкурсна документација Локација Горанаска
Измењена конкурсна документација
5.2.2019. до 9 сати
Измењен рок:
12.2.2019. до 9 сати
Питање и појашњење заинтересованог лица 
Обавештење о измени рока за достављање понуда са изменама
Одлука о додели Уговора
Одлука о обустави поступкаа
Obavestenje o obustavi postupka
1.1.24/2018Јана набавка мале вредности

НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
10.01.2019. до 10 сати Oдлука о додели уговора
 Oбавештење о закљученом уговору
 

 

138/2018

 

 

Отворени поступак

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140

 Позив за достављање понуда набавка радова и ТПС Моше Пијаде
Конкурсна документација Набавка радова и ТПС Моше Пијаде
 

 

22.1.2019. до 9 сати

Одлука о обустави поступка јавне набавке
Обавештење о обустави поступка
1222/2018Јана набавка мале вредностиСЕРВИС АРМАТУРЕ РУЧНЕ И СИГУРНОСНЕПозив за достављање понуда
Конкурсна документација
25.12.2018. до 9 сатиПојашњење и одговор ,
Појашњење и одговор 2
Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом уговору
1.3.24/2018Отворени поступакМАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ МОРАВСКА 56Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
09.01.2019. до 10.00 сати Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
Oдлука о измени уговора о ЈН