УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНИХ СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ, ИЗВОДЉИВОСТИ И ИСТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ И ИЗВОДЉИВОСТИ ЗА ДАЉИНСКИ СИТЕМ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности -НАРУЏБЕНИЦОМ,  за набавку услуге  –„Услуга израде претходних студија оправданости и изводљивости и студија оправданости и изводљивости за даљински систем града Пожаревца.
Набавка се спроводи као набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује. – ЈНМВ 2.2.43Н/2019.
Можете преузети овде Позив и  Конкурсна документација

Leave a Reply