НАБАВВКА УСЛУГА-2.2.18Н/2017 ИСПИТИВАЊЕ И СЕРВИС ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМЕ СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА је донела одлуку о покретању Јавне набавке -Наруџбеница, Услуга 2.2.18 Испитивање и сервис инсталација и опреме стабилних система дојаве пожара

Можете преузети  овде:JNMV 2.2.18. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

 

НАБАВКА ДОБАРА – ЈНОП 1.1.12/2017 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ,ЗАПОРНЕ,РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА је донела одлуку о покретању  ЈНОП 1.1.12/2017, Набавка арматуре, ручне, запорне, регулационе и секционе, која се спроводи кроз отворени поступак.

можете погледати овде:1.1.12 PozivZaPodnosenjePonude pdf JN OP 1.1.12 2017 ARMATURA ZAPORNA… KONKURSNA

НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА РАЧУНА И ОБРАЗАЦА – ЈАВНИ ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке  мале вредности ЈН МВ ОС  –” Услуге штампања рачуна и образаца”.

Можете преузети овде  JNMV OS 1.2.11 2017 Poziv Za Podnosenje Ponude ЈНМВ ОС 1 2 11 2017 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ЈНМВ 1.2.3/2017 СЕРВИС АУТОМАТИКЕ И ОПРЕМЕ-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА је донела одлуку о додели уговора за набавку Услуга 1.2.3/2017 Сервис Аутоматике и Опреме:

Можете погледати овде:JNMV 1.2.3-2017 ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ТС МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2017.

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на изградњи ТС на локацији Мале локације 2017.
Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.11/2017.

Можете преузети овде JNOP 1.3.11 2017 Poziv Za Podnosenje Ponude  JNOP 1.3.11 2017 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРОЦЕНИТЕЉА ИМОВИНЕ – ЈАВНИ ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –” Услуге проценитеља имовине”. Набавка је покренута као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.23/2017.

Можете преузети овде  JNMV 1.2.23 2017 Poziv Za Podnosenje Ponude ЈНМВ 1.2.23 2017 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА процена

НАБАВКА УСЛУГЕ РАДИОГРАФСКЕ КОНТРОЛЕ ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА -ЈАВНИ ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  – “Радиографска контрола заварених спојева”.
Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.4/2017.

Можете ореузети овде  JNMV 1.2.4 2017 Poziv Za Podnosenje Ponude. pdf JNMV 1.2.4 2017 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) -ЈАВНИ ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара –” Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС)
Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.1.4/2017.

Можете преузети овде  jnop 1.1.4 2017 PozivZaPodnosenjePonude pdf  JNOP 1.1.4 2017 KONKURSNA DOKUMENTACIJA CEVI

НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА-I-ПАРТИЈА-ПОСЛОВНИ РУЧАК

ЈП Топкификација Пожаревац је донела Одлука о покретању Јавне Набавке Услуга 1.2.7-I/2017-Набавка угоститељских услуга I-Партија-Пословни ручак.

можете преузети овде:КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-Партија 1; POZIV 1.2.7-I-2017-Ugostiteljske usluge-пословни ручак

НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА II-ПАРТИЈА-ПРОСЛАВА СЛАВЕ

ЈП Топлификација Пожаревац је донела одлуку о покретању Јавне набавке Услуга ЈНМВ 1.2.7-II/2017 Набавка угоститељских услуга-II Партија -Прослава славе .

Можете погледати овде:POZIV 1.2.7-II-2017 slava-Ugostiteljske usluge;КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2017-Партија 2.