НАБАВКА ГОРИВА И ТНГ ПО ПАРТИЈАМА; I ПАРИЈА-НАБАКА ГОРИВА И ТНГ-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП”ТОПЛИФИКАЦИЈА” Пожаревац је донела Обавештење о закљученом уговору за предметну јавну набавку добара-Набавка горива и Тнг по партијама-I Партија-Набавка горива и Тнг,

У поступку ЈНМВ 1.1.6-I/2016 ,можете видети овде

можете преузети овде  1-1-6-i-2016-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

НАБАВКА УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга за мобилну телефонију спроведену као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.12/2016.

Можете преузети овде  jn-1-2-12-2016-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-mobilna-telefonija

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПУШТАЊЕ У РАД И ЗАШТИТУ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА – ПОЈАШЊЕЊЕ БР.2

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 2  на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.24/2016  – Набавка  опреме за пуштање у рад и заштиту електромоторних погона.

Можете преузети овде  pojasnjenje-2-jnmv-1-1-24-2016

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПУШТАЊЕ У РАД И ЗАШТИТУ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА – ПОЈАШЊЕЊЕ 1

 

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1,  на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.24/2016  – Набавка  опреме за пуштање у рад и заштиту електромоторних погона.

Можете преузети овде   pojasnjenje-1-jnmv-1-1-24-2016

НАБАВКА РАДОВА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела  Одлуку о покретању јавне набавке  кроз отворени поступак ЈН ОП 1.3.16/2016 – Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање.

Можете преузети овде  jn-op-1-3-16 poziv-za-podnosenje-ponude-1-3-16 jn-op-1-3-16-konkursna-vracanje-kolovoza-i-trotoara-u-prvobitno-stanje

 

Набавка канцеларијског намештаја

                       Обавештење о закљученом уговору
Редни број јавне набавке је; 1116/2016 ЈНМВ од 10. октобра 2016. године. Објава обавештења о потписаном уговору, након донете Одлуке о додели уговора,  сходно Члану 116. ЗЈН, и спроведеног поступка јавне набавке мале вредности,  у прилогу:
Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМ А- ПОЈАШЊЕЊЕ БР.1

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр.1  на постављено  питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  у отвореном поступку ЈНОП 1.1.5/2016 – Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње топлификационог система  одржавања топлификационог система Град Пожаревца.
Можетe епреузети овде  jnop-1-1-5-2016-pojasnjenje

Појашњење бр.3 -Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар

ЈП Топлификација је дала појашњење на питање заинересованог лица за ЈНМВ-Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар
Можете преузети овде Појашњење бр.3

Појашњење бр.2-Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар

ЈП Топлификација је дала појашњење на питање заинтирисованог лица за ЈНМВ 1.2.23/2016-Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар можете преузети овде:Појашњење бр.2

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПУШТАЊЕ У РАД И ЗАШТИТУ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.24/2016 за предметну јавну набавку добара – Набавка опреме за пуштање у рад и заштиту електромоторних погона.
Можете  преузети овде 1-1-24-poziv-oprema-za-pustanje-u-rad-el-pogona jn-mv-1-1-24-2016-konkursna-oprema-za-el-pogon