НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС,  спроведенu кроз отворени поступак ЈНОП 1.1.5/2016.

Можете преузети овде  odluka-o-dodeli-jnmv-1-1-5-2016

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НОВИХ ОБЈЕКАРА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.7/2016  Технички преглед нових објеката ТС.

Можете преузети овде jnmv-1-2-7-2016-obavestenjeoobustavipostupkajavnenabavke

ЈНМВ 1.2.23/2016 Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар-Одлука о додели уговора

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за предметну јавну набавку Услуга- 1.2.23/2016 Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар,

можете преузети овде:jnmv-1-2-232016-odluka-o-dodeli-ugovora

РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА ИТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ – ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 1

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку у отовореном поступку  ЈНОП 1.3.16/2016 – Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање.

Можете преузети овде  pojasnjenje-1-jnop-1-3-16-2016

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРО РАДОВА НА ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТИМА ТПС – ПО ПАРТИЈАМА – ПОЗИВИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  донела одлуку о покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.3.6/2016 Набавка електро радова  на ТС града Пожаревца и одржавање на објкетима ТПС,  по партијама.  Партија 1– Eлектро радови реконструкције постојећих ормана аутоматике, Партија 2 – Електро радови на изградњи ТПС у 2016/2017. години и Партија 3 – Радови на полагању ТК вода.

Можете преузети овде све  3 партије:
jnmv-1-3-6-2016-poziv-1-partija-el-rad jnmv-1-3-6-2016-konkursna-1-partija
jnmv-1-3-6-2016-poziv-2-partija-el-rad jnmv-1-3-6-konkursna-2-partija
jnmv-1-3-6-2016-poziv-3-partija-el-radjnmv-1-3-6-2016-konkursna-3-partija

НАБАВКА УСЛУГА – ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НОВИХ ОБЈЕКАТА ТС – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка јавне мале вредности ЈНМВ 1.2.7/2016 – Набавка услуга – Технички преглед нових објеката ТС.
Можете преузети овде  odluka-o-obustavi-jnmv-1-2-7-2016

НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ ШАХТЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСАНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара кроз поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.21/2016 Набавка поклопаца за ревизионе шахте:
Можете преузети  овде   jn-mv-1-1-21-2016-sahte-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела  Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.26/2016, набавка услуге – “Систематски преглед запослених”.

Можете преузети овде odluka-o-dodeli-1-2-26-2016-sistematski

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПУШТАЊЕ У РАД И ЗАШТИТА ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела  Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку мале вредности  ЈНМВ 1.1.24/2016 набавка добара – “Набавка опреме за пуштање у рад и заштиту електромоторних погона”.
Можете преузети овде   odluka-1-1-24-2016-oprema

НАБАВКА ОПРЕМЕ ВИДЕО НАДЗОРА И УГРАДЊА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСАНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци  Опреме видео надзора и уградњу спроведену као јавна набавка мале вредности – НАРУЏБЕНИЦА  ЈНМВ 2.1.7Н/2016.
Можете преузети овде  2-1-7n-2016-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru