Н-054/I/2021 Угоститељске услуге,I-Партија-Пословни ручак, Обавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-054/I/2021 Угоститељске услуге-1. Партија: Пословни ручак, уредила

Обавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује који можете преузети овде:Н 054-2021 Oбавештење о покретањu

Leave a Reply