Н-015/2021 Набавка за бифе, Обавештење о покретању