ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за набавку услуга – „Сервис моторне арматуре“. Јавна набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности  ЈНМВ 1.2.17/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора.

Оставите одговор